Sign In

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

12/07/2022

Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025
Sáng ngày 09/7/2022, Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Cục THADS tỉnh tổ chức đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Truyền, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Tham dự đại hội còn có các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Trưởng các phòng chuyên môn, trưởng các đoàn thể và toàn thể đảng viên Chi bộ.
Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Nhiệm kỳ 2020 – 2022, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Văn phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực; Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng quy định, điều lệ đảng và đúng tinh thần Nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên. Trong công tác chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng hoàn thành đúng, đủ, vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục ban hành gần 1000 quyết định thi hành án và hơn 200 giấy xác nhận kết quả thi hành án. Công tác báo cáo thống kê THADS tiếp tục được thực hiện hiệu quả, nề nếp. Việc xây dựng báo cáo được đảm bảo chính xác, đúng thời hạn đã phục vụ tốt cho việc chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trong đối với việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh trong quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành án...
Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Văn phòng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ xác định các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Phấn đấu hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong cả nhiệm kỳ có ít nhất 01 năm đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% - 20% đạt danh hiệu đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% đảng viên học tập các Nghị quyết của đảng; 100% đảng viên học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ đảm bảo sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi Quý một lần; 100% đảng viên chấp hành tốt điều lệ đảng; 100% đảng viên không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; 100% đảng viên quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết lần thứ tư khóa XIII của đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Bá Ngàn, Ủy viên Bản Thường vụ, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế. Chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ, hòa hợp trên tinh thần đồng chí, đồng đội. Vận động Đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động không ngừng phát huy tính sáng tạo, trí tuệ nhằm cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
Với tinh thần và trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Minh Hải, Chánh Văn phòng tái cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời bầu đồng chí Lê Hồng Quân, Phó Chánh Văn phòng làm Phó Bí thư Chi bộ. Trong không khí hân hoan, phấn khởi của Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra.
Tin bài: Tuấn Linh, Chi bộ Văn phòng

Các tin đã đưa ngày: