Sign In

Cụm thi đua số 03 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác THADS, HC năm 2021

21/10/2021

Cụm thi đua số 03 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác THADS, HC năm 2021
Sáng ngày 19/10/2021 tại Chi cụcTHADS huyện Quan Sơn, Cụm thi đua số 3 tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021.
Đ/c Dương Thái Sơn, Phó cục trưởng, phụ trách cụm thi đua số 3 dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và lãnh đạo các Chi cục THADS trong cụm. Cụm thi đua số 3 gồm các Chi cục: Bá Thước, Quan Hóa, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quan Sơn, Mường Lát và Thường Xuân). Đồng chí Lê Minh Sáng, Chi cục trưởng Chi cục Quan Sơn, Trưởng Cụm và đồng chí Lương Ánh Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thường Xuân, Phó Cụm đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính năm 2021. Năm 2021 Cụm thi đua số 3 tổng thụ lý: 2.820 việc tương ứng 93.084.022.000 đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là: 2.407việc tương ứng 62.363.443.000 đồng (chiếm tỷ lệ 86% về việc và 67% về tiền trên tổng số phải giải quyết). Đã giải quyết xong 2008 việc tương ứng 21.155.130.000 đồng (đạt tỷ lệ 83% về vệc và 34% về tiền).
Phát biểu chỉ đạọ Hội nghị, đồng chí Dương Thái Sơn, Phó Cục trưởng đã ghi nhận những kết quả mà các đơn vị trong cụm thi đua số 3 đã đạt được năm 2021, biểu dương một số đơn vị đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Mặt khác chỉ đạo Cụm thi đua cần tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua và gắn công tác thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị trong Cụm thi đua cần tập trung mọi nguồn lực quyết liệt  trong thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao cho các đơn vị, xử lý dứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, đặc biết các đơn vị nêu cao tinh thần của người đứng đầu, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.
Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu thi hành án trong năm 2022 mà Tổng cục THADS và Cục THADS tỉnh giao.
Tin bài: Lê Minh Sáng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Quan Sơn.

 

Các tin đã đưa ngày: