Sign In

Công tác kiểm tra, phê duyệt quyết toán NSNN trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 (13/07/2021)

Theo Thông báo số 1009/TCTHADS-KHTC ngày 30/3/2021 về việc thông báo lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), Cục THADS tỉnh Thanh Hóa có lịch làm việc với đoàn xét duyệt, thẩm định quyết toán của Tổng cục tại Tổng cục THADS hoặc tại Cục THADS tỉnh Thanh Hóa vào các ngày từ 8/6/2021 đến 12/6/2021.

Một số quy định còn vướng mắc của Luật THADS về quyền và nghĩa vụ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong trường hợp kê biên, bán đấu giá tài sản đảm bảo của bên bảo lãnh cho khoản tiền vay (05/03/2021)

Bên bảo lãnh cho khoản tiền vay được hiểu là bên bảo lãnh dùng tài sản của mình thế chấp, đảm bảo cho khoản vay của bên vay tiền đối với bên cho vay tiền. Trường hợp đến thời hạn trả tiền mà bên vay tiền không trả được nợ thì bên bảo lãnh có nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay tiền. (Điều 335 BLDS năm 2015). Mối quan hệ bảo lãnh thông thường phát sinh trong quá trình các cá nhân, tổ chức xác lập quan hệ vay tiền đối với các tổ chức tín dụng (Ngân hàng).

Trường hợp chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự do ngân sách nhà nước đảm bảo (27/01/2021)

Theo quy định của pháp luật, chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự có thể do người phải thi hành án, người được thi hành án, do người thứ ba chịu hoặc do ngân sách nhà nước đảm bảo. Trong khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án do các bên chịu, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự.
 

Quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự thực trạng và giải pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (23/12/2019)

Kho vật chứng là cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập trung, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Việc bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội và pháp lý, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, toàn diện. 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính (08/12/2019)

Ngày 15/11/2019, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (06/12/2019)

Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTP về việc quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG THADS 19/7/2019: Hiệu quả công tác vận động, thuyết phục qua vụ việc cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡngở THADS huyện Quảng Xương (19/07/2019)

Vận động thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án được cơ quan, cán bộ, chấp hành viên làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh vân dụng sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ các mối quan hệ hài hòa trong xã hội. Biện pháp mềm này đã giúp nhiều vụ việc thi hành án được giải quyết nhanh chóng, giảm những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế, kéo dài.
Trong đợt thi đua chào mừng 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019), Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương đã đạt 75,69% về việc và 44,39% về tiền. Một trong những yếu tố đem lại kết quả này là chấp hành viên đơn vị đã làm tốt công tác vân động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án.
Các tin đã đưa ngày: