Sign In

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kho tang vật

16/11/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kho tang vật
Vừa qua Đoàn công tác của Tổng Cục Thi hành án dân sự (THADS) do ông Trần Phương Hồng, Tổ công tác phía nam thuộc Tổng cục THADS đã có buổi kiểm tra việc giao nhận, quản lý, xứ lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh.
Theo báo cáo của Chi cục THADS quận Bình Thạnh, tình hình quản lý tang tài vật tại đơn vị. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân  sự quận Bình Thạnh đã ban hành và thực hiện Quyết định số 150/QĐ-CCTHADS về kiểm tra việc giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng. Đơn vị đã soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Nội quy Kho vật chứng của cơ quan. Bảng Nội quy kho vật chứng, các quy định về công tác Phòng cháy chữa cháy được đặt ngay tại cổng ra vào kho, công chức và người lao động đều nghiêm túc thực hiện. Việc lập hệ thống sổ sách quản lý vật chứng, tài sản tạm giữ theo Thông tư số 01/2016/TT—BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp và theo Quyết định số 1478/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự.
Chi cục THADS quận Bình Thạnh thực hiện việc quản lý tang vật theo phần mềm Misa của kế toán và phần mềm quản lý xuất nhập tồn tang vật do Chi cục THADS quận xây dựng và triển khai thực hiện. Kho tang vật của Chi cục được Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh bố trí  chung với kho của Công an và Phòng Tài chính Kế hoạch quận nên tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc giao nhận cũng như việc xử lý tài sản, vật chứng giữa các đơn vị nhất là các vật chứng, tài sản như xe máy, vật chứng có kích thước trọng lượng lớn …Do được bố trí trong khuôn viên chung giữa các đơn vị nên công tác đảm bảo an ninh, phòng chống cháy nổ được phối hợp thực hiện hiệu quả, bố trí camera tại tất cả các vị trí trọng yếu của Kho vật chứng, các thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng ngừa tội phạm được bố trí đầy đủ. Định kỳ Chi cục được PCCC công an quận Bình Thạnh kiểm tra, đảm bảo yêu cầu về phòng chống chảy nổ, có bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ, bảng tiêu lệnh PCCC, bố trí hệ thống chống chảy nổ, bình chữa cháy ở các tầng, việc dọn vệ sịnh kho tang vật và kho lưu trữ cũng được tiến hành định kỳ.
Bên canh đó Chi cục cũng thực hiện việc phối hợp với các đơn vị Công an quận, Viện kiểm sát nhân quận Bình Thanh thực hiện giao nhận tài sản, vật chứng tạm giữ theo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị và cán bộ tiếp nhận tài sản, vật chứng luôn thực hiện đúng thời gian, địa điểm tiếp nhận đảm bảo thuận lợi cho công tác giao nhận, đối với các tài sản, vật chứng đặc thù đơn vị chủ động trao đổi, bàn bạc nhằm thống nhất để việc giao nhận được đảm bảo đúng quy định và thực tiễn.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận nên trong thời gian qua các đơn vị trong Khối Nội chính đã chủ động rà soát, đối chiếu và xử lý dứt điểm các vật chứng, tài sản còn tồn đọng từ năm 2015 trở về trước, các năm còn lại đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện, không để tồn đọng nhất là các vật chứng, tài sản đã có bản án nhưng chưa xử lý. Định kỳ hàng Quý, trong cuộc họp Khối nội chính đơn vị vẫn thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nội dung này.

 
   
 
 Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ trong kho vật chứng không có chứng từ về việc giao nhận, xử lý hoặc có chứng từ về việc giao nhận nhưng không tìm thấy trong kho vật chứng, qua kiểm tra không có trường hợp này. Ngoài ra do phần mềm Quản lý xuất nhập tồn kho của đơn vị đang triển khai, trong đó đã thể hiện nội dung phân loại các vụ việc có bản án hoặc chưa có bản án, có quyết định thi hành án hoặc chưa có quyết định thi hành án, chấp hành viên thụ lý, tang vật đã xử lý chưa … tạo điều kiện cho lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, kiểm tra.
Qua buổi kiểm tra, trực tiếp làm việc tại kho của Chi cục ông Trần Phương Hồng đánh giá cao công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng tại đơn vị, kho vật chứng sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp khoa học; đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt phần mềm Quản lý xuất nhập tồn kho nên đã phục vụ hiệu quả cho việc lãnh đạo, kiểm tra giám sát, hạn chế thiếu sót trong công tác quản lý./.
 
 
         
 
 

Các tin đã đưa ngày: