Sign In

CHI CỤC THADS QUẬN 12: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

25/12/2020

CHI CỤC THADS QUẬN 12: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021
Chiều ngày 25/01/2020, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Quận 12 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
Tham dự Hội nghị về phía Cục  THADS thành phố có đồng chí Vũ Quốc Doanh Cục trưởng; Đồng chí Đỗ Bình Hà – Chánh Văn phòng. Về Phía địa phương có Đồng chí Lê Trương Hải Hiếu, Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận, Trưởng ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Quận 12; Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự Quận 12: Đại diện lãnh đạo các cơ quan trong khối nội chính, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 12; Lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động Chi cục THADS Quận 12 tham dự.
      
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự năm 2020, báo cáo công tác thi đua khen thưởng; triển khai kế hoạch công tác thi hành án dân sự. Năm 2020 Chi cục THADS Quận 12 tiếp tục hát huy những kết quả đã đạt được, chủ động bám sát chương trình trọng tâm của ngành, xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị. Căn cứ quyết định của Cục trưởng giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020, Chi cục trưởng giao chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020. Do có sự phân công phân nhiệm vụ rõ ràng nên đội ngũ cán bộ công chức chủ động trong kế hoạch, kịp thời trong việc tổ chức thi hành án, giảm bớt áp lực công việc tạo sự linh hoạt cho mỗi cá nhân trong việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
     
Theo đó năm 2020 Chi cục THADS Quận 12 đã hoàn thành cả và vuợt cả 2 chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể Về việc đạt tỷ lệ 82,14% . So với cùng kỳ năm 2019, giảm 506 việc (-12 %). Về giá trị: đạt tỷ lệ 59,06% . So với cùng kỳ năm 2019, giảm 78.548.866.000 đồng (-18%).
 
      
Công tác THADS trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của thường trực Quận ủy, HĐND - UBND Quận đặc biệt là vai trò của đồng chí Chủ tịch UBND – Trưởng ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan ban ngành, UBND các phường. 
 
Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh Cục trưởng Cục THADS thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được. Đồng chí cũng yêu cầu Lãnh đạo Chi cục triển khai tới toàn thể công chức đơn vị thực hiện một số nhiêm vụ chủ yếu sau:
(1) Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, bám sát Nghị quyết Đảng bộ quận 12, Chương trình hành động;
(2) Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý ngay các hiện tượng, dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo nặc danh;
 
(3) Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đương sự, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn và quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu nhũng nhiễu, làm khó người dân, doanh nghiệp;
(4) Thực hiện nghiêm các quy định về công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản, bảo đảm việc định giá, đấu giá đúng quy định của pháp luật, thu hồi tối đa giá trị tài sản kê biên, bảo về quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nhà nước. án tín dụng ngân hàng, kế hoạch giao tài sản cho người trúng đấu giá tài sản trong quý II/2021;
   
(5) Tập trung đề cao công tác tự kiểm tra của các Chấp hành viên, xây dựng kế hoạch kiểm tra và từng cá nhân, cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị, Lãnh đạo Cục về kết quả tự kiểm tra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, công tác chỉ đạo điều hành, nêu gương của công chức, người lao động, đặc biệt là của đội ngũ công chức lãnh đạo; 
(6) Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trông công tác chuyên môn đặc biệt là đội ngũ Lãnh đạo Chi cục;
(7) Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND,UBND Quận 12 cấp về công tác thi hành án dân sự; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương, nhất là Tòa án, VKSND và các cơ quan Công an trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.
                                                                                                                                        Cẩm Tú
 
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: