Sign In

Tập huấn sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.

25/11/2019

Tập huấn sử dụng, khai thác phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính; thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, trong hai ngày 21 và 22/11/2019,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự.
        Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành được tổ chức cho các thành phần là các đ/c lãnh đạo Cục, lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục. Tại hội nghị, cán bộ phụ trách về Công nghệ thông tin của Cục đã giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; truyền đạt những kiến thức và các thao tác đăng nhập hệ thống phần mềm quản lý văn bản liên thông, cách quản lý công văn, quản lý công việc và xử lý công việc trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, hướng dẫn cho các đ/c tham dự tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông tài khoản đã được cấp; phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản.
         Tại Hội nghị tập huấn phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, các đ/c lãnh đạo Chi cục, công chức làm công tác một cửa của Cục và các Chi cục hành án dân sự các huyện, thành phố đã được hướng dẫn các chức năng thao tác trên phần mềm trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin khi có yêu cầu về thi hành án của người dân và doanh nghiệp.
 

Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng phát biểu khai mạc tại Hội nghị tập huấn


Các đ/c lãnh đạo, công chức tham gia lớp tập huấn


 
          Việc triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến về thi hành án dân sự sẽ góp phần nâng cao hơn nữa trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường giao tiếp điện tử, giảm thiểu thời gian xử lý văn bản, giấy tờ, giúp lưu trữ hồ sơ văn bản một cách khoa học và có trình tự, dễ dàng tìm kiếm, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước, người dân và doang nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong thời gian tới./.
 
Nguyên Hoàng Minh

Các tin đã đưa ngày: