Sign In

Tuyên Quang kiên quyết tổ chức cưỡng chế thi hành án

04/12/2019

Đây là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Tuyên Quang xác định trong năm 2020 trước thực tế nhiều vụ việc có điều kiện thi hành nhưng đương sự cố tình chây ỳ.
Năm 2019, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục trực thuộc đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ, công tác được giao.
Theo đó, các cơ quan THADS trong toàn tỉnh bám sát kế hoạch công tác trong năm 2019, tập trung cao độ công tác giải quyết việc THA, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Tính đến ngày 30/9/2019, các cơ quan THADS Tuyên Quang đạt kết quả về việc là 88% (vượt 13% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, giảm 5% so với năm 2018), về tiền đạt tỷ lệ 44,5% (vượt 10% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao của cả năm, tăng 0,5% so với năm 2018).
Đặc biệt, công tác quản lý; công tác tiếp công dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của công chức, người lao động trong các cơ quan THADS; công tác phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân; công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành, hữu quan trong công tác THADS được các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang chú trọng tăng cường.
Trong năm 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh luôn làm tốt công tác tiếp dân. Cục THADS và Chi cục THADS các huyện, thành phố phân công công chức tiếp công dân hàng ngày, để hướng dẫn, giải thích kịp thời những vấn đề vướng mắc, chưa rõ trong hoạt động THADS. Tính đến ngày 30/9/2019, Cục THADS tỉnh đã tiếp 506 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân (Cục 73 lượt, Chi cục 433 lượt), tăng 90 lượt (21,63%) so với năm 2018. Nội dung tiếp công dân chủ yếu tập trung vào giải đáp thắc mắc về trình tự thủ tục THADS, hướng dẫn làm đơn yêu cầu THA.
Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục THADS đã quán triệt, triển khai Luật Tố cáo năm 2018; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến 30/9/2019, Cục đã thụ lý 1 đơn khiếu nại (thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục), 1 đơn tố cáo  (tố cáo hành vi của chấp hành viên trong quá trình tổ chức THA – thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục cấp huyện). Kết quả đã giải quyết xong 1 đơn khiếu nại (không chấp nhận khiếu nại), 1 đơn tố cáo (tố cáo sai toàn bộ), đạt tỷ lệ 100%. Không có đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài phát sinh.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong hoạt động THADS luôn được tỉnh chú trọng, tăng cường. Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) 2 cấp đã thực hiện kiểm sát 6 cuộc (cấp tỉnh: 01 cuộc; cấp huyện: 05 cuộc), có 10 văn bản kiến nghị đối với các cơ quan THADS; 08 văn bản kiến nghị đối với Chi Cục THADS cấp huyện. Cục và Chi cục THADS đã thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản kiến nghị của VKSND.
Đồng thời, Cục cũng triển khai thực hiện tốt các nội dung của các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS giữa cơ quan THADS với Công an, VKSND, TAND; Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội; Quy chế phối hợp với Ngân hàng; Quy chế phối hợp với Trại giam Quyết Tiến – Bộ Công an. Trong năm, đã phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường ký Quy chế phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tuy nhiên, một số tồn tại, khó khăn cũng được các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhìn nhận tính đến 30/9/2019 đó là tình hình an ninh trật tự còn nhiều diễn biến phức tạp, số việc về tranh chấp dân sự, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gia tăng, một số vụ việc liên quan đến kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn nhưng đương sự phải thụ hình lâu năm, không có tài sản, thu nhập nên công tác thi hành án đối với các vụ việc này gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả THA.
Người phải THA có tài sản là nhà đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khó khăn trong việc kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo THA. Ngoài ra, vẫn còn 3 Chi cục chưa có trụ sở làm việc, hầu hết các Chi cục chưa được đầu tư xây dựng kho vật chứng, phải bố trí phòng làm việc làm kho vật chứng nên chưa đáp ứng yêu cầu.
Để đạt kết quả tích cực hơn trong năm 2020, các cơ quan THADS tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác THADS, Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác THADS của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao năm 2019.
Song song với đó, tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật THADS, hành chính; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, động viên, thuyết phục người phải THA và thân nhân của họ tự nguyện THA. Tiếp tục phối hợp với trại giam, trại tạm giam thu các khoản tiền, tài sản mà người phải THA, thân nhân của người phải thi hành án nộp để THA.
Đặc biệt, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự sớm xem xét, hướng dẫn nghiệp vụ việc kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người phải THA trong trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Cục đã có Công văn số 335/CTHADS-NV ngày 13/6/2017); tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kho vật chứng cho các cơ quan THADS, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý tang tài vật đúng quy định.
Phương Mai


Theo cổng thông tin điện tử Tổng cục thi hành án dân sự

Các tin đã đưa ngày: