Sign In

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

14/10/2020

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020
Để nâng cao nhân thức về chấp thành, thực thi Pháp luật trong các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị  trực thuộc về hướng dẫn tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
Với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật;”, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; Lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020; Các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động nghành riêng và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nói chung ; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội như: công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phòng chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo, phòng chống dịch bệnh, tác hại của rượu, bia,  các luật được quốc hội khóa XIV kỳ họp thư 8 và thứ 9 thông qua...

Ảnh minh họa

Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi pham pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu và học tập pháp luật.

Cục Trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng hoặc chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật thông qua các hình thức hưởng ứng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường trong thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật tại đơn vị, tập trung một số hình thức như: lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan…các hoạt động hưởng ứng được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, nhất là trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020.

Đặc biệt, trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động viết tin, bài, sưu tầm các tài liệu, các tin, bài có liên quan để phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, kết thúc đợt cao điểm biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Nguyễn Hoàng Minh – Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự


 

Các tin đã đưa ngày: