Sign In

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.

02/12/2020

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021.
           Ngày 01/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban thi hành án dân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Thái, Uỷ viên BCS Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong khối nội chính tỉnh (Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát) và các cơ quan phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (Sở Tư pháp, BHXH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Trại giam Quyết Tiến, Trại tạm giam Công an tỉnh); toàn thể lãnh đạo, chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án, kế toán trưởng HCSN, kế toán trưởng nghiệp vụ của Cục và các Chi cục trực thuộc.
           Năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “về đích” thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 – 2020; năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện, ngày lễ quan trọng của đất nước, của ngành tư pháp; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (thay cho Nghị quyết số 37/2012 và Nghị quyết số 111/2015 của Quốc hội khóa XIII). Mặt khác, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân và tác động không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự. Song Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự. Tập trung giải quyết việc thi hành án, thực hiện quy trình tổ chức thi hành án đúng quy định. Kết quả thi hành án dân sự tăng so với cùng kỳ năm 2019, toàn tỉnh thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về việc và tiền được giao Cụ thể: Tổng số phải giải quyết: 5.481 việc = 390.508.703.000 đ; trong đó số cũ chuyển sang 959 việc = 102.350.283.000đ (đã tr s vic, tin chuyn s theo dõi riêng), số mới thụ lý 4.522 việc = 288.158.420.000đ, tăng 444 việc (11%), tăng 177.229.562.000đ (160%) so với năm 2019. Ủy thác thi hành án: 79 việc = 120.056.615.000đ, thu hồi số tiền: 200.000đ. Số phải thi hành: 5.402 việc = 270.451.888.000đ, trong đó: Số có điều kiện thi hành: 4.727 việc = 79.796.426.000đ (chiếm 87,50% v vic, 29,50% v tin trong tng s phi thi hành). Số chưa có điều kiện thi hành: 619 việc = 181.432.605.000đ (chiếm 12,50% v vic, 70,50% v tin trong tng s phi thi hành); Kết quả: Đã giải quyết xong 4.233 việc = 47.685.074đ, tăng 537 việc (14,53%) và tăng 17.714.670.000đ (59,11%) so với năm 2019; đạt t l 89,55% v vic, 59,76% v tin trên số việc, tiền có điều kiện thi hành (v vic tăng 1,55% so vi năm 2019, vượt 8,05% so vi ch tiêu được Tng cc giao; v tin tăng 14,76% so vi năm 2019, vượt 20,26% so vi ch tiêu được Tng cc giao).
           Lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị đã tập trung vào công tác thi hành án, phân loại án, đảm bảo chính xác, những vụ việc có điều kiện cơ bản đã được quan tâm giải quyết. Các mặt công tác được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng thông qua báo cáo kết quả năm công tác 2020

        Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đây cũng là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khoá XIV, trong bối cảnh kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, thiên tai diễn biến khó lường. Cục Thi hành án dân sự tỉnh xác định sẽ tập trung triển khai thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai một cách thiết thực, hiệu quả những chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành giao.  

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong năm 2020. Đồng chí cho rằng điểm sáng của Tuyên Quang trong công tác thi hành án dân sự năm 2020 là không phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo. Kết quả này có được bởi đơn vị đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác tiếp công dân, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Tổng cục trưởng đề nghị thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh cần tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chủ động và trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thực hiện thắng lợi Chương trình trọng tâm trong lĩnh vực THADS, THAHC của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Tổng cục và các nhiệm vụ, giải pháp mà Cục đã đề ra, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm thi hành án có hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người công chức thi hành án tận tình, trách nhiệm; chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; giải quyết các việc thi hành án đúng quy định của pháp luật; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2021)

Đ/c Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu tại Hội nghị

            Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong năm 2020; qua đó góp phần tích cực vào việc tạo môi trường ổn định, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đồng chí nhấn mạnh năm 2021, cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để cụ thể hóa chương trình công tác; thực hiện hiệu quả Luật Thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Ngành thi hành án dân sự tỉnh phải chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm thi hành án hiệu quả; tăng cường công tác rà soát, đôn đốc, xác minh, phân loại án đảm bảo chính xác, đúng quy định; làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động hòa giải trong thi hành án và có biện pháp cương quyết đối với những trường hợp cố tình chây ỳ không hợp tác thi hành án, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư về thi hành án; giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng đội ngũ công chức thi hành án trong sạch, liêm chính, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động thi hành án dân sự. Duy trì các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; chăm lo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh trong sạch, vững mạnh.
 
Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh công bố các quyết định và trao tặng Giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 16 cá nhân trong các cơ quan THADS của tỉnh; trao tặng giấy khen cho 4 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phối hợp thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.Đ/c Nguyễn Tuyên, Cục trưởng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

 Đ/c Nguyễn Văn Quế, Phó Cục trưởng trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân
 
         Nhân dịp này, hội nghị đã công bố và trao quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục thi hành án dân sự về nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm đối với đồng chí Hứa Đức Hạnh,  Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang (nghỉ chế độ từ ngày 01/12/2020).


Đ/c Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng trao quyết định nghỉ hưu đối với đ/c Hứa Đức Hạnh
Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang


Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và chúc mừng đ/c Hứa Đức hạnh
 
 
 
Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng tặng hoa và chúc mừng đ/c Hứa Đức hạnh
 


Tập thể lãnh đạo lãnh đạo các Chi cục tặng hoa và chúc mừng đ/c Hứa Đức hạnh
 
 


Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tặng hoa và chúc mừng đ/c Hứa Đức hạnh.
 
 
Đ/c Nguyễn Tuyên - Cục trưởng phát biểu kết luận Hội nghị

           Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên - Cục trưởng đã yêu cầu các đơn vị, công chức, người lao động toàn ngành tiếp thu, triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2021 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Chỉ đạo rà soát các vụ việc đang thi hành, các vụ việc mới thụ lý để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn được giao ngay từ đầu năm./.
 
Nguyễn Hoàng Minh - Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: