Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

15/04/2021

Chi bộ Cục THADS tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐUK ngày 12/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, ngày 05/4/2021 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép với sinh hoạt Chi bộ kỳ tháng 4/2021.
Dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Tuyên – Bí thư Chi bộ; Ban Chấp hành Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động, quần chúng thuộc Cục.
Hội nghị đã nghe báo cáo của Chi bộ về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó điểm nổi bật là việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng đã được cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Cục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể đã kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong toàn khóa và hằng năm đảm bảo đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của đơn vị đã nghiêm túc học tập, xây dựng và thực hiện kế hoạch, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị mà ngành và địa phương giao, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương. Kết quả từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ thi hành xong về việc và tiền trên số có điều kiện thi hành cơ bản đều vượt chỉ tiêu được giao. Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể hằng năm đều được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên đều đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Tiêu biểu có 04 năm (năm 2015, 2017, 2018, 2020) được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 02 năm (năm 2017, 2020) được tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp”; năm 2019 được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; năm 2020 được Bộ Tư pháp trình Chính phủ tặng Cờ Thi đua và nhiều phong trào thi đua được cấp Bộ, ngành, tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen. Dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chi bộ đã quyết định tặng Giấy khen cho 05 cá nhân, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng tập thể Phòng Tổ chức cán bộ.   
 


Ảnh: Đ/c Nguyễn Tuyên – Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị
         
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ đã biểu dương thành tích của Chi bộ và cá nhân đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới Chi bộ tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hằng năm, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và thế hệ trẻ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, học tập, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Chi bộ, cơ quan, các tổ chức đoàn thể và của đảng viên, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.
Tại Hội nghị có 05 đảng viên của Chi bộ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2020) đã vinh dự được nhận Giấy khen của Chi Bộ.
           


Ảnh: Đ/c Ứng Anh Tuấn - Chi ủy viên công bố Quyết định khen thưởng của Chi bộ

 
         
Ảnh: Đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ trao Giấy khen cho các đảng viên
 
 
 Trịnh Thị Nam - Đảng viên Chi bộ Cục THADS

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: