Sign In

Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021

06/10/2021

Chi bộ Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 21/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 28/9/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của hội nghị, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần tập trung nghiên cứu, nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuyên đã trực tiếp quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tiếp đó các đồng chí tham dự Hội nghị được xem Video nội dung chuyên đề do báo cáo viên Trung ương truyền đạt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021; đồng thời thảo luận, thống nhất thông qua Kế hoạch của Chi bộ thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 với chủ đề Cán bộ, đảng viên tự giác “tự soi, tự sửa”, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. 
Kết luận hội nghị, đồng chí chủ trì yêu cầu toàn thể Chi bộ và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng cần phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, sáng tạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện tốt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: