Sign In

Chi cục THADS huyện Hàm Yên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019)

27/06/2019

Chi cục THADS huyện Hàm Yên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946-19/7/2019)
Hàm Yên là một huyện miền núi phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, phía Bắc giáp huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), phía Nam giáp huyện Yên Sơn, phía đông giáp huyện Chiêm Hóa, phía Tây giáp huyện Yên Bình, Lục Yên (tỉnh Yên Bái). Diện tích tự nhiên trên 907km2, dân số trên 110 nghìn người, có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 60%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, toàn huyện có 17 xã và 01 thị trấn, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn (đặc biệt vào mùa mưa), trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế còn chậm phát triển. 
     Trong những năm qua, lượng việc và tiền mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện thụ lý thi hành ngày một tăng, trong khi biên chế của đơn vị chỉ có 8 đồng chí (có 4 Chấp hành viên gồm cả 02 lãnh đạo Chi cục, hiện có 01 Chấp hành viên nghỉ thai sản).
      Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS và Cục THADS tỉnh phát động, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua năm 2019, trong đó có phong trào thi đua cao điểm về THADS, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2019).  
      Mặc dù biên chế ít, địa bàn khó khăn, kinh phí cho công tác chuyên môn còn hạn chế, nhưng đơn vị đã nỗ lực vượt khó, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Tính đến hết tháng 6 năm 2019 phải thi hành 640 việc = 8.755.366.000đồng, đã thi hành xong 413 việc = 1.993.675.000đ, đạt tỷ lệ 85% về việc và 59% về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt 10% về việc và 24% về tiền so với chỉ tiêu được giao của cả năm 2019 (Trong đợt thi đua cao điểm từ 01/4/2019 đến 30/6/2019 phải thi hành 359 việc = 7.609.763.000 đồng, đã thi hành xong 132 việc = 848.072.000đ, đạt tỷ lệ 65% về việc và 38% về tiền trên số có điều kiện thi hành, vượt 5% về việc và 13% về tiền so với kế hoạch).
 
 Chấp hành viên Chi cục xử lý vật chứng
 
          Để đạt được những kết quả trên, Chi cục đã tập trung tăng cường công tác đôn đốc, xác minh, phân loại án; tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và Cục THADS tỉnh; tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của Cấp uỷ Chi bộ và lãnh đạo Chi cục; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống Ngành cho công chức, người lao động; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể theo từng vụ việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trên địa bàn huyện, chú trọng vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, đồng thời kiên quyết cưỡng chế, xử lý đối với các trường hợp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án... Những kết quả nói trên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Yên đã góp phần thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2019).
 
Trương Thành Thuỷ - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Hàm Yên
 

Các tin đã đưa ngày: