Sign In

Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các cơ quan THADS tỉnh

04/02/2021

Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong các cơ quan THADS tỉnh
Thực hiện Công văn số 194/UBND-NC ngày 23/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ngày 04/02/2021 Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo trong đó Cục trưởng yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố:   
         - Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Công văn số 194/UBND-NC ngày 23/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

          - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản hưỡng dẫn của bộ, ngành Trung ương và địa phương về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ đạo công chức, người lao động trong đơn vị tích cực tuyên truyền và chủ động tham gia cuộc bầu cử, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho cuộc bầu cử khi được yêu cầu để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và đúng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: