Sign In

Đoàn kiểm tra Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

12/09/2023

Đoàn kiểm tra Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-KVTĐ ngày 09/8/2023 về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; Quyết định số 130/QĐ-KVTĐ ngày 09/8/2023 của Trưởng Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2023.
Ngày 07/9/2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, Đoàn kiểm tra số 3 – Khu vực thi đua gồm đại diện Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo phòng TCCB và công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Cục THADS 03 tỉnh (Cục THADS tỉnh Hoà Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn), đoàn do đ/c Trần Văn Dũng – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hoà Bình làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang. 


Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đối chiếu số liệu giữa báo cáo của 02 đơn vị với Bảng tự chấm điểm thi đua, trực tiếp kiểm tra hồ sơ về công tác thi đua, khen thưởng. Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà 02 đơn vị đã đạt được trong các phong trào thi đua:

- Đối với Cục THADS: Đến thời điểm 31/8/2023 Cục THADS đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, tiêu biểu: Số việc thi hành xong: 4.132/4.787 việc có điều kiện thi hành, tăng 699 việc (20,36%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 86,32% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 2,32% chỉ tiêu được Tổng cục giao cả năm 2023). Số tiền thi hành xong 69.647.668.000đ/116.404.270.000đ có điều kiện thi hành, tăng 5.824.947.000 đồng (9,13%) so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ 59,83% (tăng 1,71% so với cùng kỳ năm 2022, vượt 11,33% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao cả năm 2023).  Số chuyển kỳ sau giảm 3,05% về việc và giảm 4,9% về tiền so với cùng kỳ năm 2022. Chấm điểm thi đua đạt 96/200 điểm.


- Đối với Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang: Tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 83,33%, về tiền đạt 56,93% (vượt 8,43% so với chỉ tiêu được giao cả năm).

Cũng tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Tuyên – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã chia sẻ những kinh nghiệm để đạt được thành tích trên phải xuất phát từ ý thức của từng công chức, người lao động về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng từ đó đã thực hiện tốt công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân tại các hội nghị, trên phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội,... để nhân rộng; xây dựng các phong trào thi đua đều phải gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ; và đặc biệt trong năm 2023 Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã phát động Đợt thi đua giảm án tồn đọng trong các cơ quan THADS của tỉnh (thực hiện từ tháng 7/2023 đến hết tháng 9/2023).

Với những kết quả trên cùng với việc chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án đến kết thúc năm thi đua (30/9/2023), Cục THADS và Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang phấn đấu đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc suy tôn tặng danh hiệu Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với Cục THADS và danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” đối với Chi cục THADS thành phố Tuyên Quang./.


 
 
Trịnh Thị Nam – Phòng Tổ chức cán bộ.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: