Sign In

Hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023

22/10/2023

Hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023
Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo chỉ đạo được quan tâm chú trọng, Lãnh đạo Cục thường xuyên nắm tình hình, kịp thời kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý. Ban hành kế hoạch, thông báo, công văn chỉ đạo, đôn đốc Chi cục THADS các huyện, thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị và từng chấp hành viên. Cụ thể:
- Về kết quả thi hành án dân sự: Trong số có điều kiện thi hành về việc, số thi hành xong là 4.505 việc, đạt tỷ lệ 88,79% (tăng 0,88% so với cùng kỳ năm 2022) vượt 4,79%  so với chỉ tiêu Tổng cục giao năm 2023. Trong số có điều kiện thi hành về tiền, số thi hành xong là hơn 71,294 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63,29%  (tăng 0,92% so với cùng kỳ năm 2022), vượt 14,79% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.
- Về kết quả theo dõi thi hành án hành chính: đã tiếp nhận 06 bản án hành chính có nội dung chấp nhận (một phần hoặc toàn bộ) yêu cầu khởi kiện (có nội dung Cơ quan THADS theo dõi), trong đó có 01 bản án có quyết định buộc thi hành án. Cục THADS đã ra quyết định phân công Chấp hành viên theo dõi 06/06 việc theo đúng quy định. Đến 30/9/2023, người phải thi hành án đã thi hành xong 03 bản án, còn 03 bản án Cục đang tiếp tục theo dõi, trong đó có 01 bản án có quyết định buộc thi hành án.
 - Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Đã thi hành xong 4.136 việc, thu được hơn 23,9 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,97% về việc và 84,80% về tiền/số có điều kiện thi hành loại việc này (tăng 0,43% về việc; tăng 10,70% về tiền so với cùng kỳ năm 2022).


- Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng:  Kết quả đã thi hành xong 26 việc, thu được số tiền 8.933.963.000 đồng (số việc thi hành xong bằng năm 2022 và tăng 136.415.000 đồng so với cùng kỳ năm 2022), đạt tỷ lệ 54,17% về việc và 61,14% về tiền trong số có điều kiện thi hành.
- Về thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Kết quả đã thi hành xong 102 việc, thu được hơn 11,5 tỷ đồng. Đạt tỷ lệ 93,57% về việc, 93,91% về tiền trên số có điều kiện thi hành.  
 
 
 
 
Ngoài ra, các công tác về xét miễn, giảm thi hành án; tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các Trại giam thuộc Bộ Công an; tổ chức cưỡng chế thi hành án đều đạt nhiều kết quả tích cực. Trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án chưa để xảy ra vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi ích của đương sự, của Nhà nước
Do làm tốt công tác truyền thông về thi hành án dân sự, công tác tiếp công dân, công tác dân vận, giáo dục, thuyết phục trong thi hành án dân sự: năm 2023 toàn tỉnh thụ lý và giải quyết xong 03 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%; không phát sinh đơn khiếu nại; không có vụ việc thi hành án dân sự, hành chính trọng điểm, phức tạp, kéo dài, gây dư luận xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024, các cơ quan thi hành án tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ có hiệu quả chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương, ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, cấp ủy, chính quyền địa phương; chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ công chức thi hành án; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; tăng cường trách nhiệm, đẩy mạnh tinh thần dám nói, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, công tác phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế thi hành án dân sự. Thủ trưởng cơ quanThi hành án dân sự hai cấp tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra trong nội bộ, chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, kiểm tra theo chuyên đề về trình tự, thủ tục thi hành án nhằm phát hiện những thiếu sót để qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
Thực hiện tốt công tác dân vận trong thi hành án dân sự gắn với công tác truyền thông, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ khác do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và địa phương giao./.
 
Một số hình ảnh về hoạt động chuyên môn của Cục Thi hành án dân sự trong năm 2023


 
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: