Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổng kết công tác và trao tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

07/01/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tổng kết công tác và trao tặng giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Ngày 05/01/2021, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 01/2021, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và trao tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đ/c trong cấp ủy và 24/25 đảng viên Chi bộ.
 
          Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra phức tạp, kinh tế - xã hội càng khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thi hành án dân sự. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của toàn thể đảng viên, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo Bộ Tư pháp, của Tổng cục Thi hành án dân sự và của cấp ủy cấp trên, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Chi bộ, cơ quan đã đề ra.
 

Chi bộ Cục THADS tỉnh

         Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tuyên - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong năm qua. Theo đó, trong năm qua, cấp ủy, chi bộ đã thật sự đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng.
        Cấp ủy Chi bộ Cục đã tập trung lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt nhiệm vụ công tác chính trị chuyên môn nên kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh và của cơ quan Cục đã vượt chỉ tiêu được Tổng cục giao; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tuyền truyền sâu rộng và hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ đã quán triệt, triển khai và thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.
           Chi bộ Cục cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, do vậy trong Chi bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý; lãnh đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Cựu chiến binh; chỉ đạo cơ quan và các đoàn thể phối hợp nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, công chức, người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Đ/c Phan Thị Mai Thảo, Phó Bí thư Chi bộ trao Giấy khen
cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

           Tại Hội nghị, Chi bộ đã thông qua chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2021; đồng thời trao tặng Giấy khen cho 05 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và biểu dương 03 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Nguyễn Hoàng Minh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: