Sign In

Chi cục THADS huyện Văn Yên ký kết các quy chế phối hợp trong Thi hành án dân sự

21/02/2023

Chi cục THADS huyện Văn Yên ký kết các quy chế phối hợp trong Thi hành án dân sự
Ngày 16/02/2023, tại UBND huyện Văn Yên đã diễn ra Lễ ký kết các quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên, các công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện, các phóng viên của Trung tâm Truyền thông và văn hóa huyện.
Việc tổ chức Lễ ký kết các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Chi cục Thi hành án dân sự với Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Yên là nhiệm vụ được cụ thể hóa theo Kết luận chỉ đạo của đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tại Hội nghị tổng kết công tác THADS, hành chính và hoạt động Ban Chỉ đạo THADS huyện Văn Yên năm 2022 nhằm tăng cường sự phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Văn Yên trong thời gian tới.
 

 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện đã đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo các quy chế của Chi cục Thi hành án dân sự và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo quy chế, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn huyện. Đồng chí đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan cần tập trung phổ biến, quán triệt nội dung quy chế tới cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình để nắm rõ, nâng cao nhận thức về trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự; đánh giá kết quả thực hiện quy chế vào báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thi hành hiệu quả các bản án, quyết định của tòa án, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Về Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan đã thống nhất bổ sung Điều 14. Phối hợp tổ chức thi hành án đối với trường hợp người phải thi hành án là người bị kết án phạt tù đang được hưởng án treo trong thời gian thử thách” vào quy chế.
 

 
Về Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn  huyện Văn Yên, các cơ quan đã thống nhất Quy chế gồm 3 Chương, 12 Điều, quy định cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Mục đích, Nguyên tắc, Phương thức phối hợp; Nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; phối hợp trong việc tổ chức thi hành án dân sự; phối hợp trong hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khó khăn, vướng mắc; phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự liên quan đến lĩnh vực đất đai; trách nhiệm của các cơ quan phối hợp và Hiệu lực thi hành.
                                                                                                        Tin bài: Chi cục THADS huyện Văn Yên

Các tin đã đưa ngày: