Sign In

Triển khai công tác thi hành án dân sự quý II/2017

07/02/2017

Triển khai công tác thi hành án dân sự quý II/2017
Sáng ngày 06/02/2017, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Cục với lãnh đạo các Phòng chuyên môn, 12 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành và có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Nội chính – UBND tỉnh, các Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Chuyên viên tổng hợp của Cục.
 
Theo chương trình họp, Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Thủy đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trong 4 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm quý II/2017. Theo báo cáo, trong 4 tháng đầu năm toàn tỉnh đã thụ lý hơn 11 nghìn việc, với tổng số tiền phải thi hành hơn 1.347 tỷ đồng, kết quả đã thi hành xong hơn 04 nghìn việc, tương ứng với số tiền hơn 107 tỷ đồng trên tổng số việc, tiền có điều kiện giải quyết. Song song đó, phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Cục với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU và kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 22/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính… Đồng thời, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm toàn tỉnh cần tập trung thực hiện trong quý II/2017 như tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường công tác kiểm tra trong nội bộ...
Tiếp đó, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình, kết quả đạt được, thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận các mặt còn hạn chế trong thời gian qua và đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp, kể cả kiến nghị tỉnh, trung ương tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Cục trưởng Bùi Văn Tấn đánh giá khá cao về những kết quả công tác toàn tỉnh đạt được trong kỳ, lưu ý các mặt hạn chế cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh và yêu cầu các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, từng Chấp hành viên, công chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ ngay từ bây giờ, tránh tâm lý xả hơi thời gian đầu năm, tổ chức thực hiện nghiêm túc các ý kiến, nội dung chỉ đạo của lãnh đạo, cơ quan cấp trên, tập trung nguồn lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, phân loại án bảo đảm chính xác, kiên trì, tăng cường giải quyết các vụ việc có điều kiện, có giá trị thi hành lớn, án tín dụng ngân hàng, đặc biệt là các việc từ ngày 30/9/2016 trở về trước nhằm giải tỏa lo lắng và tạo tâm lý phấn khởi cho Nhân dân, áp dụng và phát huy hiệu quả của các quy chế phối hợp liên ngành, tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, sắp xếp, phân công công việc phù hợp, đảm bảo đồng đều giữa các Chấp hành viên, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, tăng cường cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt công tác, chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án ngay khi có chỉ đạo của Tổng cục, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Nhân dịp này, Cục Thi hành án dân sự đã công bố các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp, Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục và các Chi cục đạt thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2016.
                                                                                                                          Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: