Sign In

Họp công tác tài chính - kế toán

02/03/2017

Họp công tác tài chính - kế toán
Sáng ngày 23/02/2017, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp, Phòng Tài chính - Kế toán tổ chức họp với đội ngũ kế toán các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành, với sự tham dự và chủ trì của ông Bùi Văn Tấn - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
 
Thành phần tham dự cuộc họp gồm toàn thể công chức Phòng Tài chính - Kế toán, ông Bùi Văn Ty - Phó Cục trưởng Cục THADS, ông Phạm Văn Thanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, ông Nguyễn Văn Thủy - Chánh Văn phòng, cùng sự tham dự đầy đủ của các kế toán ngân sách và kế toán nghiệp vụ THADS thuộc 12 Chi cục THADS huyện, thị, thành.
Tại cuộc họp, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thông qua báo cáo nội dung giao dự toán, hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai một số nội dung trong các văn bản mới ban hành. Đồng thời cũng tại cuộc họp, trên cơ sở kết quả kiểm tra công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án năm 2016, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán thông qua những mặt mạnh, những hạn chế, yếu kém, sai phạm cần được chấn chỉnh, khắc phục trong công tác tài chính - kế toán tại các đơn vị trực thuộc. Tiếp đó, Cục trưởng gợi ý những vấn đề chính, quan trọng trong công tác tài chính - kế toán để các đ/c kế toán tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
Sau khi nghe trình bày những khó khăn, vướng mắc của các đ/c kế toán cũng như hướng dẫn, giải đáp của Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế toán và ý kiến phát biểu của đ/c Phó Cục trưởng Bùi Văn Ty, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Cục trưởng Bùi Văn Tấn kết luận một số nội dung cụ thể: Đội ngũ kế toán cần nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực, trau dồi trình độ chuyên môn, phát huy tốt nhất vai trò tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị trong quản lý, điều hành công tác tài chính - kế toán tại đơn vị, nhất là kế toán nghiệp vụ THADS, đảm bảo thực hiện kỷ cương, nguyên tắc tài chính - kế toán; tập trung lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 đảm bảo chặt chẽ, chính xác, phục vụ tốt cho công tác xét duyệt quyết toán của Cục và Tổng cục; thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm khoản tiền thu từ trại giam, trại tạm giam. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định trong công tác phối hợp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn với Kế toán nghiệp vụ THADS, tránh đùn đẩy trách nhiệm; giao Phòng Tài chính - Kế toán dự thảo văn bản hướng dẫn các đơn vị đối với các nghiệp vụ mới phát sinh, vướng mắc trong công tác kế toán nghiệp vụ THADS để thực hiện đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản công để phát hiện kịp thời và báo cáo Lãnh đạo Cục xử lý, chấn chỉnh những sai phạm của các đơn vị nếu có xảy ra.
Kim Yên

Các tin đã đưa ngày: