Sign In

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH NAM GIA LAI VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN.

10/03/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG BIDV - CHI NHÁNH NAM GIA LAI VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRONG THI HÀNH ÁN.
      Triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, chiều ngày 09/3/2021 đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Gia Lai về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; công tác xác minh, cung cấp thông tin nợ vay của các tổ chức, cá nhân đang phải thi hành án trên địa bàn tỉnh Gia Lai và giải quyết các vụ án liên quan đến án Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Gia Lai. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Phó Cục trưởng, lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, lãnh đạo Văn phòng Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Pleiku. Về phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Nam Gia Lai có các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc và lãnh đạo các phòng chuyên môn, đại diện trung tâm xử lý nợ của BIDV.
      Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Giáp thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, án tín dụng Ngân hàng và án liên quan đến BIDV Chi nhành Nam Gia Lai nói riêng. Từ đầu năm đến nay các vụ việc án tín dụng ngân hàng thụ lý tăng, có tính chất rất phức tạp khó thi hành, việc, tiền thụ lý cao hơn năm trước. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Cục THADS tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm để chỉ đạo Chấp hành viên toàn hệ thống tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng, đưa tỷ lệ được giao hoàn thành kế hoạch năm 2021.
      Qua buổi làm việc đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng cũng nêu khó khăn, vướng mắc, các biện pháp phối hợp xử lý, thi hành án dứt điểm các vụ liên quan đến tín dụng ngân hàng tại Cục cũng như các Chi cục; kiến nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Gia Lai cần chặt chẽ trong việc thẩm định tài sản thế chấp cho vay phù hợp với giá trị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự và các Chấp hành viên trong thi hành các vụ việc cụ thể; Phối hợp trong việc cung cấp xác minh tài sản của đương sự, cung cấp thông tin đối với khách hàng vay thuộc diện phải xử lý theo Nghị Quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội.
      Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nam Gia Lai nhấn mạnh công tác phối hợp trong thời gian vừa qua thực sự có hiệu quả đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện cho các bên hoàn thành nhiệm vụ được giao, cảm ơn sự quan tâm của tập thể Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Gia Lai cùng các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để thi hành, giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến BIDV Chi nhánh Nam Gia Lai trong thời gian qua, thu hồi nợ xấu cho Ngân hàng, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Cục chỉ đạo quyết liệt các Chi cục cấp huyện, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc liên quan đến ngân hàng ngay từ khi thụ lý. Về phía Ngân hàng cũng sẽ chỉ đạo các Phòng giao dịch trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Cục THADS, các Chi cục THADS cấp huyện và Chấp hành viên trong việc xác minh, giải quyết thi hành án; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên trong việc tác nghiệp nhiệm vụ được giao.  
      Kết thúc buổi làm việc Cục trưởng cùng Giám đốc Ngân hàng đã thống nhất các biện pháp phối hợp, phương án hiệu quả nhất để giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến Ngân hàng. Hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác thi hành án dân sự nói chung, thi hành án vụ việc liên quan đến tín dụng của Ngân hàng BIDV nói riêng.


Theo Trần Văn Phong - Chánh văn phòng

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: