Sign In

Lãnh đạo cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo Chi cục thads huyện, thị xã, thành phố vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020

14/09/2020

Lãnh đạo cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo Chi cục thads huyện, thị xã, thành phố vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020
      Chiều ngày 07/9/2020, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng cấp huyện đã có buổi làm việc để đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2020.
     
      
      Sau khi nghe Trưởng các phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố báo cáo việc tổ chức thi hành án, những khó khăn, vướng mắc, nhất là việc phải thi hành có giá trị lớn, án Tín dụng Ngân hàng và ý kiến thảo luận, nêu các biện pháp tháo gỡ cho Chi cục. Chi cục trưởng Chi cục huyện, thị xã, thành phố cùng quyết tâm tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi hành vụ việc có giá trị lớn, án Tín dụng, Ngân hàng và việc thi hành chủ động thu cho Ngân sách nhà nước hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao trong năm 2020.
      Kết thúc buổi làm việc đồng chí Đào Trọng Giáp kết luận chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố thực hiện cụ thể:
      Thứ nhất. Tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động trong hệ thống THADS tỉnh Gia Lai phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tự học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật văn bản mới để áp dụng tổ chức thi hành án đúng pháp luật; từng chấp hành viên phải xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể đúng tiến độ, báo cáo kết quả hàng tuần về Văn phòng Cục theo dõi báo cáo Lãnh đạo Cục để chỉ đạo, đôn đốc.
      Thứ hai. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp Ủy , UBND, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự làm tốt công tác tham mưu Ban chỉ đạo THADS hoạt động có hiệu quả, chủ động đề xuất BCĐ Thi hành án dân sự họp giải quyết và thống nhất hướng xử lý vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác phối hợp liên ngành, phối hợp các cơ quan liên quan để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thi hành án.
      Thứ ba. Làm tốt công tác rà soát, phân loại án, tổng hợp báo cáo số liệu chính xác, đảm bảo trung thực đúng quy định thông tư 06 về báo cáo thống kê nhất là việc đối trừ khoản tiền các vụ việc bán đấu giá hai lần mà chưa có người mua; xây dựng Kế hoạch thực hiện dứt điểm công tác lưu trữ hồ sơ theo luật định, dự trù kinh phí cho việc chỉnh lý hồ sơ lưu trữ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
      Thứ tư. Nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.
      Thứ năm. Làm tốt công tác phối hợp các ngành liên quan, công tác xác minh tại Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất và các vụ việc có tranh chấp phải đề nghị Tòa án nhân dân giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
      Cuối buổi làm việc đồng chí Cục trưởng biểu dương những kết quả mà tập thể, công chức toàn Hệ thống THADS Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua, phê bình những hạn chế tồn tại. Chúc tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động toàn Hệ thống THADS Gia Lai sức khỏe – hạnh phúc, đoàn kết - thống nhất, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2020./.


Theo Trần Văn Phong

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: