Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2020

28/12/2020

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2020
      Thực hiện Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và được lãnh đạo Ủy ban nhân nhân tỉnh thống nhất chủ trương. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
      Sáng ngày 25/12/2020, dưới sự chủ trì của Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự 17 huyện, thị xã, thành phố và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính của Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã dự Hội nghị nội bộ để đánh giá toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020. Theo đó, mặc dù toàn quốc nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid-19, hạn chế tập trung đông người và hưởng ứng các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh, nhất là công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần XIII của Đảng, song với sự quyết tâm của toàn thể công chức, người lao động, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bám sát cơ sở của tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, năm 2020 về cơ bản Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự. Cụ thể: Về việc đã thi hành xong 8.720 việc, đạt tỉ lệ 80%, đạt chỉ tiêu được giao năm 2020. Về tiền thi hành xong 245 tỷ 785 triệu 990 nghìn đồng, đạt tỉ lệ 39,86% vượt 1,86% so với chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao năm 2020.
      Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị vinh dự tiếp đón đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Khối Nội chính, và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn và cơ quan báo Pháp luật Việt Nam tại Gia Lai, Báo Gia Lai đến dự và đưa tin.
       Theo phân công, ủy quyền của đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020. Thay mặt tập thể Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Phan Đình Hưng-Phó Cục trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính năm 2020.
      Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh có bài tham luận, ý kiến phát biểu tại Hội nghị về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, nghe Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện báo cáo tham luận, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai trong năm 2020, giải pháp phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa bàn.

      Tiếp thu ý kiến tham luận, góp ý của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng thay mặt tập thể lãnh đạo Cục đã ghi nhận sâu sắc và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các cơ quan tiếp tục phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng thời chỉ đạo Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2021 và tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác tham mưu phối hợp các cơ quan chức năng có liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
      Hội nghị đã trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020./.


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: