Sign In

Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ

13/07/2022

Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ
Chiều ngày 12/7/2022, Đồng chí Vũ Mạnh Định, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện chủ trì Hội nghị sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí: Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thành viên Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Lãnh đạo UBND xã và Trưởng Công an xã các xã: Ia Dom, Ia Krêl; Trưởng Văn phòng Công chứng Trần Vinh tại Đức Cơ.
Hội nghị thảo luận các vấn đề:
- Báo cáo sơ kết hoạt động Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Đức Cơ 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.
- Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện.
- Báo cáo về việc xin ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án ở địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Vũ Mạnh Định, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện yêu cầu:
1. Đối với Chi cục THADS huyện
- Sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện trình UBND huyện kí ban hành ngay sau khi kết thúc Hội nghị.
- Đề nghị Chi cục THADS huyện phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với yêu cầu, khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả theo đúng trọng tâm, trọng điểm. Xem nhiệm vụ phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao là nhiệm vụ quan trọng nhất của đơn vị trong giai đoạn này.
- Với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ động tham mưu, duy trì nghiêm chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, nhất là việc duy trì chế độ họp.
2. Các thành viên BCĐ cần chủ động phối hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo đề xuất UBND huyện chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến  việc thi hành án, cũng như việc giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.
3. UBND xã, thị trấn: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn cần chỉ đạo các cơ quan hữu quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đoàn thể quần chúng, tổ dân phố, tổ an ninh và các cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi mình quản lý phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để thi hành các việc thi hành án dân sự ở địa phương mình; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức khác đóng trên địa bàn địa phương mình phối hợp tham gia vào công tác thi hành án dân sự.
4. Đối với Văn phòng Công chứng Trần vinh: Phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện trong việc áp áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án; phối hợp trong việc Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản thi hành án.
5. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án ở địa phương:
5.1. Liên quan đến việc kê biên tài sản là đất đai nhưng không thu hồi được Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất của người phải thi hành án:
a) Hủy Giấy chứng nhận đã cấp và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:
- Đề nghị Chi cục THADS huyện căn cứ các quy định tại Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để lập hồ sơ và đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền để quyết định hủy Giấy chứng nhận.
- Trên cơ sở hồ sơ và văn bản đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Luật Đất đai, Luật Thi hành án dân sự và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
b) Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tài sản (QSD đất) khi không có giấy chứng nhận QSD đất:
Văn phòng Công chứng Trần Vinh căn cứ Luật Công chứng, Luật Đất đai và Luật Thi hành án dân sự để xem xét giải quyết Công chứng Hợp đồng mua bán tài sản là đất đai trong trường hợp không có giấy chứng nhận QSD đất thì Quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho người phải thi hành án sẽ là giấy tờ thay thế được pháp luật quy định.
5.2. Vụ việc: Bà Trần Thị Oanh – Bà Phạm Thị Tâm:
- Chính quyền địa phương xã Ia Dom phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiếp tục vận động hộ ông Rơ Châm Nik tự nguyện giao tài sản, giao giấy chứng nhận QSD đất để cơ quan thi hành án dân sự xử lý để thi hành án.
- Trường hợp đã áp dụng các biện pháp giáo dục thuyết phục nhưng hộ ông Rơ Châm Nik vẫn cương quyết chống đối thì phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
5.3. Vụ việc: Ông Trần Viết Vinh – Bà Nguyễn Thị Lành:
Chính quyền địa phương xã Ia Krêl phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiến hành vận động những hộ gia đình đang cư ngụ trên đất của ông Trần Viết Vinh tự nguyện thỏa thuận việc thi hành án.
5.4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện sắp xếp, bố trí thời gian để tham gia cùng Chi cục Thi hành án dân sự trong việc tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản là đất đai trên địa bàn huyện khi cơ quan thi hành án dân sự mời.
5.5. Việc công chứng, chứng thực Hợp đồng mua bán tài sản là đất đai tại UBND cấp xã: Đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện khi ban hành văn bản, quyết định về áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là đất đai thì phải gửi ngay cho UBND cấp xã nơi có đất để biết, phối hợp./.
 


Theo Trương Ngọc Hiệp

Các tin đã đưa ngày: