Sign In

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH NĂM 2020 (14/01/2021)

      Sáng ngày 13/01/2021, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai - Khối trưởng Khối Thi đua Nội chính năm 2020 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NĂM 2020 (28/12/2020)

      Thực hiện Quy chế làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai và được lãnh đạo Ủy ban nhân nhân tỉnh thống nhất chủ trương. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CHI CỤC THI HÀNH ÁN DẤN SỰ HUYỆN ĐAK ĐOA (19/10/2020)

      Nhằm củng cố, kiện toàn công chức lãnh đạo tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, ngày 02/10/2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ban hành Quyết định số 1233/QĐ-CTHADS về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Xuân Sơn, Phó trưởng phòng Kiểm tra, khiếu nại, tố cáo giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Đoa, từ ngày 15/10/2020.

Lãnh đạo cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo Chi cục thads huyện, thị xã, thành phố vượt mọi khó khăn hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 (14/09/2020)

      Chiều ngày 07/9/2020, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. đồng chí Đào Trọng Giáp – Phó Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, Phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng cấp huyện đã có buổi làm việc để đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ  được giao năm 2020.

NGƯỜI LÃNH ĐẠO LUÔN LẤY HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC LÀM MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN (19/08/2020)

      Từ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai, đồng chí Đào Trọng Giáp đã luôn tích cực nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu phát triển đi lên của đơn vị cũng như bản thân đồng chí, để từ đó đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu và được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (19/7) VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 9 THÁNG NĂM 2020 (14/07/2020)

      Thực hiện Kế hoạch số 2150/KH-TCTHADS ngày 01/7/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự; Kế hoạch số 853/KH-CTHADS ngày 08/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về việc tọa đàm kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự và tổ chức sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 9 tháng năm 2020.

KHỐI THI ĐUA NỘI TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (29/06/2020)

      Thực hiện Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính tỉnh và Kế hoạch 197/KH-TĐKNC ngày 20/02/2020 về việc tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020, kèm theo nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua Nội chính tỉnh năm 2020.
Các tin đã đưa ngày: