Sign In

Thông báo bán đấu giá tài sản xe máy NouvoLX - 1DB1, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đen - đỏ, số khung RLCN1DB10CY 101529, số máy 1DB1 1101541, dung tích xi lanh 124cm3, biển số đăng ký 38D1 - 046.74, giấy đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Thị Thanh. (28/02/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc bán đấu giá xe máy NouvoLX - 1DB1, nhãn hiệu Yamaha, màu sơn đen - đỏ, số khung RLCN1DB10CY 101529, số máy 1DB1 1101541, dung tích xi lanh 124cm3, biển số đăng ký 38D1 - 046.74, giấy đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Thị Thanh, xe đã qua sử dụng.

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (28/02/2018)

Chi cục THADS thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...vv

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

TX Hồng Lĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

TX Hồng Lĩnh: TB lựa chọn tổ chức BĐG các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà... (13/02/2018)

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 10 giường gỗ 2mx1,6m, 16 giường gỗ 1,5m, 11 giường gỗ 1,2m, 9 giường gỗ 0,9m, 1 tủ áo bằng gỗ tự nhiên, 1 tủ áo 3 buồng bằng gỗ tự nhiên, 23 tủ lệch bằng gỗ 2mx1,2m, 01 tủ sắt 0,8mx1,8m, 20 bộ bàn trà...

Thông báo bán đấu giá tài sản Xe máy Airblade. (03/02/2018)

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản: Xe máy Airblade màu trắng xám đã qua sử dụng, có giấy đăng ký.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá (02/02/2018)

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá các tài sản: 05 (năm) nhẫn kim loại màu vàng. 02(Một) nhẫn hình kim loại màu trắng. 01 (Một) đồng hồ màu vàng nhãn hiệu QUATZ đã qua sử dụng. 03 (ba) điện thoại di động. 01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số chỗ ngồi: 05 chỗ; số loại: LEXUS; loại xe màu kem. 01 (Một) xe máy nhãn hiệu HONDA; màu sơn: xanh nâu; số loại: SH MODE; loại xe: 02 bánh; dung tích: 124 cm3.
Các tin đã đưa ngày: