Sign In

Thị xã Long Mỹ - Bầu tín nhiệm đồng chí Trần Nghĩa Hiệp giữ chức Bí thư Chi bộ

24/03/2020

Thị xã Long Mỹ - Bầu tín nhiệm đồng chí Trần Nghĩa Hiệp giữ chức Bí thư Chi bộ
Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 19/11/2019 của Thị ủy Long Mỹ về chỉ đạo Đại hội Chi bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 23/3/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên Chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Tiến Danh – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ kiêm Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ; dự Đại hội còn có đồng chí Lê Văn Qui – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo thị ủy Long Mỹ cùng tất cả đảng viên của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ được triệu tập về dự Đại hội.
Đại hội được nghe báo cáo Chính trị của Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, được sự quan tâm của Cục THADS tỉnh Hậu Giang, Thị ủy Long Mỹ, UBND thị xã Long Mỹ trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án dân sự hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, đảng viên qua rèn luyện đã trưởng thành từ thực tiễn công tác, kiên định lập trường quan điểm cách mạng, phát huy đúng mức vai trò của từng bộ phận trong đơn vị, thực hiện vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Danh – Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ nhiệt liệt biểu dương thành tích Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ cần thực hiện các vấn đề trong nhiệm kỳ tới như: Tăng cường, chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính thị xã, thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án thị xã, báo cáo kịp thời các vụ án khó khăn, phức tạp, thực hiện tốt việc tiếp công dân, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ tại đơn vị. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đ/c Nguyễn Tiến Danh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu đồng chí Trần Nghĩa Hiệp giữ chức Bí thư Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đáp lại sự tín nhiệm của Chi bộ, đồng chí Trần Nghĩa Hiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Danh và hạ quyết tâm sẽ cùng tập thể Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Mỹ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025
                                                                            Hoàng Hưng
                                                                       Chi cục THADS thị xã Long Mỹ

Các tin đã đưa ngày: