Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

16/01/2020

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị  triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và được sự thống nhất của Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ về việc tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Chiều ngày 10/01/2020, tại Hội trường UBND thị xã Long Mỹ, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ long trọng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
 
Dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Lê Thị Cẩm Tú – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh.
 
Đồng chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ; tham dự Hội nghị còn có các cơ quan khối nội chính, các cơ quan hữu quan và các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ.

Quang cảnh buổi Hội nghị
Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2019 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020 của đơn vị cũng như đề ra các giải pháp trọng tâm để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Trong năm qua được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Thường trực UBND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, UBND xã, phường đã tạo điều kiện cho Chi cục THADS thị xã Long Mỹ thi hành đạt và vượt chỉ tiêu 02 chỉ tiêu về việc  và tiền được giao; cụ thể, số việc giải quyết xong là 868 việc (nhiều hơn năm 2018 là 193 việc) đạt tỷ lệ 77,09% vượt chỉ tiêu Bộ tư pháp giao 4,09% và về tiền thi hành xong 15.753.754.000 đồng đạt tỷ lệ 41,87% vượt chỉ tiêu Bộ tư pháp giao 8,87% , tồn chuyển kỳ sau giải quyết 481 việc với số tiền 47.348.070.000 đồng.

Ghi nhận thành tích đóng góp trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã quyết định tặng giấy khen cho 03 cá nhân và 02 chiến sĩ thi đua cơ sở của đơn vị, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân có sự phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự năm 2019.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Thị Cẩm Tú – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ đối với công tác thi hành án dân sự và mong rằng công tác thi hành án trong năm 2020 và những năm tiếp theo tiếp tục được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ và các cơ quan hữu quan đối với công tác thi hành án dân sự. Riêng đối với tập thể Chi cục THADS thị xã Long Mỹ, đồng chí Phó cục trưởng biểu dương, ghi nhận nỗ lực của tập thể Chi cục THADS thị xã Long Mỹ trong năm 2019 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xếp loại A đứng đầu của tỉnh. Để thực hiện đạt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020, Phó cục trưởng yêu cầu đơn vị phải tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai đồng bộ các giải pháp đã được nêu tại Hội nghị, chú ý đến việc phân loại án chính xác, khắc phục những vi phạm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động cập nhật phần mềm thi hành án dân sự.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Danh đánh giá cao vai trò và sự điều hành năng động, nhạy bén của Lãnh đạo Chi cục và sự quyết tâm của toàn thể công chức và người lao động ngành thi hành án của thị xã. Tuy nhiên, nhiệm vụ năm 2020 còn rất nặng nề, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ yêu cầu Lãnh đạo đơn vị, các Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS cần nỗ lực, cố gắng, trao dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhất là kỹ năng thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự trong tình hình hiện nay.
Kết thúc Hội nghị, ông Trần Nghĩa Hiệp – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo thi hành án thị xã và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, đơn vị sẽ cụ thể hóa các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
                                                                            Hoàng Hưng
                                                                       Chi cục THADS thị xã Long Mỹ
 

Các tin đã đưa ngày: