Sign In

Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ

31/12/2019

Hội nghị công chức, người lao động năm 2019 tại Chi cục THADS thị xã Long Mỹ
Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.
Ngày 26/12/2019, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cơ Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Hội nghị nhằm đánh giá lại việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch trọng tâm năm 2020.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Điền - Phó chi cục trưởng báo cáo lại kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Theo đó, trong năm 2019 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ đã giải quyết xong 868/1.126 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 77,09%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 5,09% và đã giải quyết xong 15.753.754.000/37.621.742.000 đồng đạt tỷ lệ 41,87%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 9,87%. Đồng thời, Hội nghị cũng được nghe đồng chí Lâm Văn Tuyền - Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo lại hoạt động của Công đoàn trong năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 có nhiều ý kiến đóng góp và các giải pháp của công chức và người lao động trong đơn vị để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ công tác trong năm 2020.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Nghĩa Hiệp - Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ đề nghị tất cả công chức và người lao động trong đơn vị phải cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2020 về lĩnh vực thi hành án dân sự và công đoàn. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và kết thúc thành công tốt đẹp./.
Hoàng Hưng
CC THADS TX Long Mỹ

Các tin đã đưa ngày: