Sign In

VỊ THỦY SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

10/06/2019

VỊ THỦY SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Sáng, ngày 06 tháng 6 năm 2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy đã tham mưu cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án tiến hành họp sơ kết nhằm đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự 08 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 04 tháng cuối năm 2019.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án, đồng chí Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo THA cùng các Chấp hành viên, Thẩm tra viên cùng tham dự.

Tại Hội nghị đồng chí Trương Hùng Cương - Chi cục trưởng báo cáo kết quả công tác THADS 08 tháng đầu năm 2019 và đề ra phương hướng 04 tháng cuối năm 2019 nêu ra những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được giao.

Kết quả 08 tháng đầu năm 2019: Tổng số việc đã thụ lý: 1.224 việc, Thi hành xong 408 việc, đạt tỷ lệ 51,19 %/ số có điều kiện, về tiền đã thụ lý: 78.903.293.000đ, thi hành xong: 8.928.669.000đ đạt tỷ lệ 14,98%/ số có điều kiện) So với cùng kỳ năm 2018, tăng 1.926.304.000đ (21,57%).
 

Phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND huyện-Trưởng ban chỉ đạo thi hành án
 
Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án. Qua kết quả 08 tháng đầu năm 2019 ghi nhận thành tích đạt được của đơn vị, năm 2019 nhận định đây là nhiệm vụ rất khó khăn. Tập thể Chi cục tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án, tích cực xác minh, phân loại chính xác điều kiện thi hành án để có biện pháp xử lý phù hợp, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Chú trọng giải quyết và đề ra các giải pháp xử lý những vụ việc có tài sản kê biên, án tín dụng Ngân hàng, các vụ việc có giá trị nhỏ, khắc phục khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế đã được chỉ ra.

Tập trung công tác tuyên truyền, tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành, chủ động tích cực trong việc tham mưu, đề xuất trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác giải quyết án góp phần hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

Văn phòng CC THADS H Vị Thủy

Các tin đã đưa ngày: