Sign In

Chi cục THADS TP. Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động người lao động năm 2022

06/01/2022

Chi cục THADS TP. Vị Thanh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động người lao động năm 2022
Chiều ngày 31/12/2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh đã tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2022.
Dự Hội nghị gồm có đồng chí Trần Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Đồng chí Trần Thị Nhiển, Phó Chủ tịch Công đoàn và toàn thể công đoàn viên của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

Để phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh của tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức, người lao động đơn vị.

Hội nghị đã được nghe Đoàn Chủ tịch Hội nghị đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn -  Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố phát biểu tại hội nghị:

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công đoàn Chi cục đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo Chi cục thực hiện tốt công tác chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị, Kết quả trong năm 2021 Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó Ban Chấp hành công đoàn cũng bám sát kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác do cấp trên giao năm 2021. Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021. Về việc đạt tỉ lệ 72,15%, thiếu 9,85%; về tiền đạt tỉ lệ 44,81, vượt 4,31% so với chỉ tiêu của Cục giao.

Lãnh đạo Chi cục chú trọng, quan tâm, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kịp thời, đúng trình tự, thủ tục quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh năm 2022.

Để hoàn thiện Quy chế Chi tiêu nội bộ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh năm 2022, công chức, người lao động đã tham gia một số ý kiến thảo luận, góp ý bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công đoàn viên trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp, thảo luận tại Hội nghị và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng thời yêu cầu trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, toàn thể công chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu lập nhiều thành tích trong công tác và các hoạt động phong trào thi đua do cấp trên phát động năm 2022. Năm 2022 cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành toàn diện, trọng tâm là hướng về cơ sở, xuyên suốt các hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời chú trọng vào các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ được giao năm 2022.
Hữu Ngà
Chi cục THADS TP Vị Thanh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: