Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tập trung rà soát, giải quyết án tín dụng, ngân hàng

14/07/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tập trung rà soát, giải quyết án tín dụng, ngân hàng
Tranh thủ việc chỉ đạo, lãnh đạo của Tổng Thi hành án dân sự và xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã và đang tập trung quyết liệt rà soát, giải quyết dứt điểm án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, số việc và số tiền phải giải quyết liên quan đến án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng dần so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt trước tình hình Covid-19 hiện nay nợ xấu của tổ chức tín dụng, ngân hàng ngày càng tăng lên, trong đó số tiền chiếm tỷ lệ gần bằng và trên 50% trong tổng số loại án phải giải quyết. Tuy nhiên, kết quả giải quyết đối với loại án này những năm qua đạt tỷ lệ còn thấp, đã ảnh hưởng rất nhiều đến tỷ lệ chung trong toàn tỉnh. Trong 09 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thi hành xong 66/435 việc trên tổng số có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 15,17%; về tiền thi hành xong 55.582.081.000 đồng/343.979.846.000 đồng trên tổng số có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 16,16% liên quan đến án tín dụng, ngân hàng.

Qua kết quả công tác hàng năm, Cấp ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá mặt làm được, mặt tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân liên quan đến việc thi hành án tín dụng, ngân hàng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các biện pháp hiệu quả nhất, trong đó ngay từ đầu năm 2021 Chi bộ đã ra nghị quyết liên quan đến công tác thi hành án dân sự, giao chỉ tiêu hành án xong đạt trên 82% về việc và trên 42% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành, trong đó riêng án tín dụng, ngân hàng giao thi hành xong đạt trên 20% về việc và 40% về tiền.

Trên cơ sở nghị quyết Chi bộ đưa ra và việc chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, hiện nay Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã và đang cụ thể hóa triển khai thực hiện, đã kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo, xử lý các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; thành lập Đoàn công tác, xây dựng kế hoạch và đang tiến hành rà soát, kiểm tra từng hồ sơ thi hành án liên quan đến án tín dụng, ngân hàng đối với 08/08 Chi cục THADS trực thuộc nhằm kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các hồ sơ có giá trị lớn có điều kiện thi hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, không để kéo dài thời gian, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tiếp tục duy trì, tăng cường rà soát, chỉ đạo giải quyết thi hành án liên quan án tín dụng, ngân hàng, nhất là đẩy nhanh tiến độ giải quyết; phát huy tinh thần trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên để có giải pháp cụ thể, quyết liệt tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn có điều kiện thi hành án, các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản; tập trung phối hợp với tổ chức tín dụng, ngân hàng, các cơ quan có liên quan để giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
 
Minh Hải
Phòng Nghiêp vụ & TC THADS

Các tin đã đưa ngày: