Sign In

Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang

09/12/2021

Thông báo tuyển dụng công chức Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang
Căn cứ Thông báo số 364/TB-TCTHADS ngày 07/12/2021 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2021, Cục Thi hành án dân sự thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang và các đơn vị thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu: 06
2. Số lượng và vị trí:
- 03 Chuyên viên tổ chức thi hành án tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
- 01 Chuyên viên tổ chức thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- 01 Chuyên viên tổ chức thi hành án tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- 01 Kế toán viên tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Mỹ.
3. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
4. Đơn vị tuyển dụng: Tổng cục Thi hành án dân sự.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
a) Không có cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
2. Tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển
2.1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên tổ chức thi hành án
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2.2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí kế toán viên
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015.
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
III. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: trắc nghiệm trên giấy.
b) Nội dung thi và thời gian thi.
- Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: ngoại ngữ thi tiếng anh (30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: trình độ tương đương bậc 3 đối với vị trí chuyên viên và trình độ tương đương bậc 2 đối với vị trí kế toán viên.
- Phần III. Tin học, 30 câu hỏi kiểm tra kỹ năng sử dụng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
a) Hình thức thi: thi viết
b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu  của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/12/2021 đến hết 16h00 ngày 07/01/2022.
- Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (số 17 đường Võ Văn Kiệt, khu vực IV, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 02933.878.954 hoặc 0919.366.426 Đ/c Phạm Thành Thoại).
2. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo theo Thông báo này;
- Bản photo (nếu có) các giấy tờ sau (không yêu cầu chứng thực, công chức, sao y);
+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa theo yêu cầu ngạch tuyển dụng.
+ Các chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch tuyển dụng.
+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học.
- 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc; 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 06 tháng.
3. Danh sách đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển
Khi Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục THADS năm 2021 có thông báo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, địa chỉ: https://thads.moj.gov.vn/haugiang; niêm yết tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.
V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Thí sinh dự tuyển nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.
Đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: