Sign In

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 10 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021

01/09/2021

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 10 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021
Chiều ngày 01/9/2021, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kết 10 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; với sự tham gia: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hậu Giang và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tại các điểm cầu.
Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2021. Về kết quả đạt được: Ban Chỉ đạo THADS ở 02 cấp có quan tâm trong việc họp định kỳ và họp đột xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn cho cơ quan thi hành án đối với những vụ án phức tạp kéo dài;. Kết quả thi hành án: Về việc đã thi hành xong 5.284 việc (tăng 866 việc, tăng 19,60% so với cùng kỳ 2020); đạt tỷ lệ 64,37% (tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2020). Còn thiếu 17,13% so với chỉ tiêu Tổng cục giao; Về tiền đã thi hành xong là 178 tỷ 498 triệu 979 nghìn đồng, tăng 38 tỷ 334 triệu 093 nghìn đồng (tăng 27,34% so với cùng kỳ năm 2020); đạt tỷ lệ 39,44% (tăng 16,18% so với cùng kỳ năm 2020), thiếu so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 0,66%. Về hạn chế: Công tác phối hợp có lúc, có việc chưa chặt chẽ, công tác tham mưu của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đối với một số vụ việc phức tạp hiệu quả chưa cao; Kết quả thi hành án 10 tháng năm 2021 về việc và tiền vẫn còn thấp, chưa đạt theo chỉ tiêu được giao. Vẫn còn tình trạng khiếu nại về kê biên tài sản là quyền sử dụng đất dẫn đến việc bán đấu giá thành nhưng chậm giao cho người mua trúng đấu giá. Chấp hành viên còn sai sót trong nghiệp vụ, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật vẫn còn xảy ra; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra còn chậm...

Ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị cơ bản thống nhất theo nội dung báo cáo và góp ý đề xuất một số giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ, về công tác phối hợp góp phần cho công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới đạt hiệu quả cao. Tại điểm cầu các đơn vị đã báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, đa số các ý kiến đánh giá do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên kết quả thi hành án chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Song các đơn vị đều quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan THADS trong 10 tháng năm 2021, đánh giá các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm, tồn tại, nguyên nhân và phương hướng. Đồng thời, đồng chí đề nghị: Cơ quan Thi hành án dân sự phải chủ động báo cáo cho Cấp ủy, chính quyền địa phương Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, phức tạp kéo dài để có chỉ đạo kịp thời. Kịp thời kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Thi hành án dân sự có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định công tác thi hành án dân sự là nhiệm vụ chính trị chung của các cấp, các ngành để có phương hướng chỉ đạo sự phối hợp của toàn thể hệ thống chính trị trong công tác thi hành án dân sự. Kịp thời chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong THADS trên địa bàn; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát, phối hợp trong suốt quá trình thực hiện công tác thi hành án để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những việc chưa đúng; Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh tiếp tục chỉ đạo phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự đối với các vụ việc liên quan đến nhà ở, quyền sử dụng đất…
 
Thanh Tần - Phòng Nghiệp vụ & TCTHA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: