Sign In

Công bố Quyết định kiểm tra toàn diện đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy

21/12/2021

Công bố Quyết định kiểm tra toàn diện đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy
Ngày 20/12/2021, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, ông Lê Phước Toàn - Cục trưởng, Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra toàn diện đối với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, theo Kế hoạch kiểm tra năm 2022.
Đoàn Kiểm tra gồm 09 thành viên, do ông Lê Phước Toàn làm Trưởng đoàn; ông Trần Văn Hưng, Phó trưởng Phòng Kiểm tra và Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó trưởng đoàn. Phía Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy có mặt ông Trần Nghĩa Hiệp - Chi cục trưởng; ông Hà Quốc Khởi - Phó Chi cục trưởng và một Chấp hành viên, công chức đơn vị.

Ông Lê Phước Toàn thông qua toàn văn Quyết định kiểm tra số 257/QĐ-CTHADS ngày 10/12/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về việc kiểm tra toàn diện tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy, kỳ kiểm tra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/11/2021, trong đó tập trung kiểm tra các nội dung: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác tổ chức cán bộ và trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; hồ sơ thi hành án; công tác văn phòng, thống kê, báo cáo, việc thực hiện phần mềm quản lý kế toán ngân sách, phần mềm quản lý tài sản; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự; công tác tự kiểm tra.
 


Tại buổi công bố, ông Lê Phước Toàn cho biết, thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được Tổng cục Thi hành án dân sự giao về công tác kiểm tra trong thi hành án dân sự và căn cứ Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh được ban hành ngay từ đầu năm, trong đó Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Ngã Bảy là một trong những đơn vị được chọn kiểm tra, mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và địa phương. Đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan, hợp pháp; đối với đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan, bố trí nơi làm việc đảm bảo tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời báo cáo, giải trình khi có yêu cầu.

Đại diện đơn vị được kiểm tra ông Trần Nghĩa Hiệp - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Ngã Bảy tiếp thu có ý kiến, thống nhất với nội dung kế hoạch kiểm tra toàn diện tại đơn vị, bài tỏ mong muốn qua đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra chia sẻ, giúp đỡ, hoàn thiện hồ sơ thi hành án, kịp thời chỉ ra những hạn chế, thiếu sót để đơn vị khắc phục và hoàn thiện hơn trong thời gian tới.
Minh Hải

Các tin đã đưa ngày: