Sign In

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2022 và tổng kết kế hoạch thi đua chuyên đề về tổ chức thi hành án dân sự

21/02/2022

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2022 và tổng kết kế hoạch thi đua chuyên đề về tổ chức thi hành án dân sự
Chiều ngày 18/02/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghi giao ban sơ kết công tác 04 tháng đầu năm 2022 và tổng kết đợt thi đua chuyên đề về tổ chức thi hành án dân sự năm 2022.
Tại Hội nghị giao ban, đại diện lãnh đạo Cục ông Lê Văn Nam - Phó Cục trưởng đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 04 tháng đầu năm 2022.
 

Ông Lê Văn Nam - Phó Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị

Đi vào phần thảo luận ông Lê Phước Toàn - Cục trưởng Cục THADS tỉnh gợi ý thảo luận tập trung đánh giá những tồn tại, hạn chế, dự báo tình hình, đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành góp phần xây dựng ngành ngày càng phát triển. Trên cơ sở nội dung gợi ý lần lượt lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc, Phòng chuyên môn tham gia phát biểu với 11 lượt ý kiến.
 
Ảnh phát biểu thảo luận
 

Cũng tại Hội nghị ông Phạm Thành Thoại - Trưởng phòng Phòng TCCB đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua chuyên đề năm 2022 và quyết định khen thưởng cho 02 tập thể gồm: Chi cục THADS huyện Vị Thủy và Chi cục THADS huyện Long Mỹ và 06 cá nhân là Chấp hành viên các Chi cục THADS trực thuộc gồm: ông Lý Hoàng Bảo, bà Lê Thị Ngọc Hân, ông Lê Hoàng Hai, ông Trương Hoàng Vũ, ông Lê Văn Chơn, ông Trần Thuyết Siêu.

Phát biểu kết luận chỉ đạo tại Hội nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị đã đạt được, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục duy trì các phong trào thi đua có nhiều tập thể và cá nhân được tặng giấy khen hơn trong đợt phát động thi đua chuyên đề; tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện việc nêu gương, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; quán triệt công chức, người lao động thực hiện nghiêm tỉnh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ trưởng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và Công văn số 64/CTHADS-VP ngày 15/02/2022; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động, tích cực trong việc chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm đã được phê duyệt; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thẩm tra viên; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…
 Hữu Huy
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: