Sign In

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

16/12/2016

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Sáng ngày 16/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã tổ chức “Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2017”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục; các Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án; cùng toàn thể công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
 
     Mở đầu Hội nghị, đồng chí Võ Văn Leo – Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Theo báo cáo: Năm 2016, các cơ quan THADS trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Ngành, cấp Ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp, đặc biệt Chỉ thị 50-CT/TU ngày 11/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được các ngành, các cấp trong tỉnh quán triệt, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác THADS, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, số việc thụ lý về việc, về tiền tăng trong điều kiện phải thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ công chức và người lao động, công tác THADS trong tỉnh năm 2016 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ thi hành xong và tỷ lệ giảm tồn của số việc, số tiền đã vượt các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS giao (thi hành xong đạt 71,62%/70% về việc, 33%/30% về tiền; giảm tồn được 9,3% về việc và 33,93% về tiền); các chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành pháp luật, tổ chức cán bộ cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.
 
Đ/c Võ Văn Leo - Phó Cục tưởng Cục THADS tỉnh HG
     Trên cơ sở kết quả công tác THADS đã đạt được năm 2016, Báo cáo đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là: Tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng chất lượng tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi hành án được giao, kết quả thi hành cao hơn so với năm 2016; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với Đề án vị trí việc làm; Nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ, kỷ luật thực thi công vụ trong đội ngũ; Tổ chức tốt công tác tiếp công dân, làm việc với đương sự; Chủ động xử lý kịp thời, đúng luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế phát sinh điểm nóng về thi hành án; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ...
 
 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Sơn Duy Oai – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao những nổ lực và kết quả công tác của toàn thể công chức, người lao động trong ngành THADS Hậu Giang trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác THADS mà các đơn vị còn mắc phải. Đồng chí Cục trưởng chỉ đạo để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, cần thực hiện tốt hai vấn đề sau: Một là, từng công chức, người lao động cần năng động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vì lợi ích phát triển của đơn vị, của Ngành; chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ, phân công, phân nhiệm cụ thể. Hai là, đối với lãnh đạo các phòng chuyên môn, các Chi cục trên cơ sở 14 chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đặc điểm tình hình của đơn vị, tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Chấp hành viên, từng công chức và người lao động; cụ thể hóa và triển khai tốt 08 nhóm giải pháp chủ yếu và 29 giải pháp cụ thể (theo nội dung Báo cáo kết quả công tác THADS năm 2016).
 
 
     Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, đại diện lãnh đạo các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng nhau ký kết bản giao ước thi đua năm 2017 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Cục, qua đó phát huy sức sáng tạo của toàn thể công chức, người lao động trong các đơn vị nhằm thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017./.
Ngọc Loan – VP Cục THADS tỉnh Hậu Giang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: