Sign In

Thông báo về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự

05/06/2017

Thông báo về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự
Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hỗ trợ trực tuyến gồm: Yêu cầu thi hành án dân sự; Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; Thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;
Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

THÔNG BÁO
Về việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự 
và thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự
 
 
     Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng Cục Thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hỗ trợ trực tuyến gồm: Yêu cầu thi hành án dân sự; Yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; Thủ tục khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;

     Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai cơ chế một cửa tại các cơ quan thi hành án dân sự đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Theo đó, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc áp dụng đối với 05 thủ tục hành chính sau: Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; Xác nhận kết quả thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án.

     Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành triển khai, áp dụng hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và thực hiện cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; đã bố trí công chức thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa. Việc hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự và cơ chế một cửa được thực hiện kể từ ngày 01/6/2017.

     Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang thông báo đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết để thực hiện khi có yêu cầu hỗ trợ trực tuyến và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tại bộ phận một cửa trong hoạt động thi hành án dân sự.

        - Đối với hỗ trợ trực tuyến thông tin truy cập tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (http://thads.moj.gov.vn/haugiang) và gửi về hộp thư điện tử hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc (theo địa chỉ email đính kèm).

        - Đối với cơ chế một của được thực hiện tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

     Quá trình thực hiện hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại các cơ quan đính kèm.

     Trân trọng kính chào!

DANH SÁCH CƠ QUAN VÀ ĐỊA CHỈ EMAIL 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 
STT Đơn vị Địa chỉ email Số điện thoại cơ quan
01 Cục THADS tỉnh Hậu Giang haugiang.hug@moj.gov.vn 0293.3878954
02 Chi cục THADS tp Vị Thanh vithanh.hug@moj.gov.vn 0293.3876996
03 Chi cục THADS huyện Phụng Hiệp phunghiep.hug@moj.gov.vn 0293.3961207
04 Chi cục THADS huyện Châu Thành chauthanh.hug@moj.gov.vn 0293.3948590
05 Chi cục THADS thị xã Long Mỹ longmy.hug@moj.gov.vn 0293.3871296
06 Chi cục THADS huyện Vị Thủy vithuy.hug@moj.gov.vn 0293.3571174
07 Chi cục THADS huyện Long Mỹ huyenlongmy.hug@moj.gov.vn 0293.3874000
08 Chi cục THADS huyện Châu Thành A chauthanha.hug@moj.gov.vn 0293.3946439
09 Chi cục THADS thị xã Ngã Bảy ngabay.hug@moj.gov 0293.3866015
 
 Tải file bên dưới

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: