Sign In

Ngày 22/6/2017 Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 182/CTHADS về việc phối hợp, hỗ trợ ngành Ngân hàng phát triển”

22/06/2017

Ngày 22/6/2017 Cục THADS tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 182/CTHADS về việc phối hợp, hỗ trợ ngành  Ngân hàng phát triển”
           Ngày 22/6/2017, Cục THADS tỉnh nhận được công văn số 990/UBND-KT ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp, hỗ trợ ngành Ngân hàng phát triển.
          Theo ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng giao Văn phòng triển khai ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh theo công văn số 990/UBND-KT ngày 19 tháng 6 năm 2017 đến Phòng nghiệp vụ và các Chi cục THADS trong tỉnh, về việc phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý tài sản thế chấp đảm bảo nợ vay, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu, góp phần tăng khả năng thanh khoản, khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.
          Nay, Văn phòng triển khai đến Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS trong tỉnh để phối hợp thực hiện. (Đính kèm công văn số 990/UBND-KT ngày 19 tháng 6 năm 2017)
          Trân trọng!
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: