Sign In

Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang

21/03/2018

Tiếp Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang
Chiều ngày 21/03/2017, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Trương Thanh Bình – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang và các đồng chí là Trưởng, phó các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang về tình hình công tác thi hành án dân sự năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Tiếp Đoàn giám sát có đ/c Sơn Duy Oai – Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn Cục.
     Thay mặt Lãnh đạo Cục ông Trần Quốc Lộc – Phó Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Theo đó, Kết quả thi hành án dân sự về việc, về tiền năm 2017 đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao; Kết quả về việc, về tiền 04 tháng đầu năm 2018: Về việc tổng thụ lý 6.297 việc giảm 28 việc so với tổng thụ lý cùng kỳ năm 2017, thi hành xong 1.563 việc (đạt tỷ lệ 33,6%), giảm 05 việc (0,31%) so với cùng kỳ năm 2017, về tiền: Tổng thụ lý 736.116.761.000đồng tăng 123.483.787.000đồng (20,16%) so với tổng thụ lý cùng kỳ của năm 2017, thi hành xong 34.358.156.000đồng (đạt tỷ lệ 8,31%), tăng 12.569.729.000đồng (tỷ lệ 57,69%) so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, còn báo cáo kết quả một số mặt công tác khác như: công tác tổ chức cán bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...Đồng thời, cũng đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, khó khăn hạn chế, đề xuất kiến nghị với Đoàn giám sát.
 

     Sau khi đại diện Cục THADS tỉnh Hậu Giang thông qua nội dung báo cáo các thành viên Đoàn giám sát phát biểu ý kiến đa số thống nhất với kết quả đạt được, chia sẽ những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh đó, cũng đặt các vấn đề để Cục THADS giải đáp xoay quanh các nội dung như: công tác tổ chức cán bộ; công tác phối hơp với các ngành có liên quan; công tác tự kiểm tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết quả thực hiện Chỉ thị 50 của Tỉnh ủy Hậu Giang; công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh....Qua các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát và ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quốc Ca -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang.

     Ông Sơn Duy Oai – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã giải trình những vấn đề các thành viên Đoàn đặt ra.

     Kết thúc buổi giám sát ông Trương Thanh Bình – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã nêu 8 vấn đề làm được, 8 vấn đề chưa làm được, 8 vấn đề còn khó khăn vướng mắc, giải quyết 8 vấn đề kiến nghị của Cục đối với Đoàn giám sát. Qua đó đã chỉ ra những vấn đề cần phát huy, những vấn đề cần rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, vướng mắc góp phần cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

     Thay mặt  tập thể Lãnh đạo Cục ông  Sơn Duy Oai, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Trưởng Đoàn giám sát và hứa sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao năm 2018./. 
Thanh Tần
Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: