Sign In

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh Hậu Giang và Bưu điện tỉnh Hậu Giang

22/11/2018

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh Hậu Giang và Bưu điện tỉnh Hậu Giang
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) theo Công văn số 3855/TCTHADS-NV3 ngày 16/10/2018 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích, được sự thống nhất của  lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo Bưu điện tỉnh Hậu Giang.
      Ngày 22/11/2018, Văn phòng Cục THADS tỉnh tổ chức buổi Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh và Bưu điện tỉnh liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự đối với các thủ tục: Thứ nhất là thủ tục xác nhận kết quả thi hành án, Thứ hai là thủ tục quyết định thi hành án theo yêu cầu, Thứ ba là thủ tục thanh toán tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và điểm c khoản 2 Điều 17 của Thông tư số 01/2016/TT-BTP.

     Tham dự buổi ký kết thỏa thuận hợp tác về phía Cục THADS tỉnh gồm có tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và lãnh đạo các Chi cục THADS trực thuộc,  đại diện Bưu điện tỉnh ông Phan Văn Hanh – Giám đốc và bà Phạm Thích Chi – Phó trưởng Phòng kinh doanh.
 

     Tại buổi ký kết ông Sơn Duy Oai – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã quán triệt chủ trương thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đề nghị các đồng chí lãnh đạo Chi cục triển khai nghiêm túc và phối hợp tốt với các Bưu điện trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định. Cục THADS dân sự tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cho các cán bộ của Bưu điện về các TTHC để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC.

     Đại diện Bưu điện tỉnh ông Phan Văn Hanh đã chia sẽ những kết quả đạt được trong việc phối hợp giải quyết TTHC với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, giảm được chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân… Theo như trong thỏa thuận với Cục thì đợt 1 từ ngày 15/11/2018 đối với các thủ tục đã nêu, đợt 2 từ ngày 01/2019 tất cả thủ tục hành chính còn lại trong lĩnh vực thi hành án dân sự đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh Hậu Giang nhanh nhóng tổ chức tập huấn cho cán bộ của bưu điện.
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: