Sign In

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2019

14/12/2018

HỘI  NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2019
Chiều ngày 13/12/2018, Cục THADS tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, HC năm 2019. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng – UV BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Lê Tiến Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Ca – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, các đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS và công chức, người lao động của các cơ quan THADS trong tỉnh.
Tại Hội nghị bà Lê Thị Cẩm Tú - Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó năm 2018 các cơ quan THADS tỉnh trong tỉnh đạt kết quả khá tích cực cụ thể như sau:

Tổng số việc thụ lý là 10.170 việc, tăng 122 việc (1,21%) so với năm trước. Qua xác minh, phân loại án có 7.964 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 79,45% tổng số phải thi hành) giảm 286 việc (3,47%) so với cùng kỳ và 2.060  việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 20,55% tổng số phải thi hành). Kết quả đã thi hành xong 5.806 việc, đạt tỷ lệ 72,90% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 2,90%.

Tổng số tiền thụ lý là 839.447.452.000 đồng, tăng 149.497.638.000 đồng (21,67%) so với năm trước. Qua xác minh, phân loại án có 450.002.123.000 đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 55,72% tổng số phải thi hành) tăng 117.501.087.000 đồng (35,34%) so với năm 2017 và 357.677.592.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 44,28% tổng số phải thi hành). Kết quả đã thi hành xong 207.709.850.000 đồng, đạt tỷ lệ 46,16% vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 16,16%.

Về 2 chỉ tiêu giảm việc, tiền tồn đọng chuyển kỳ sau: việc giảm được 147 việc tương ứng 6,38%, tiền tăng 15.032.443 tương ứng 6,61%.
 
Ảnh thảo luận tại Hội trường

Từ những kết quả đạt được Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và 12 giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Cục THADS tỉnh Hậu Giang trong năm 2018, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác TCCB, trong năm 2019 đồng chí đã nêu 09 nội dung cần tập trung giải quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Ảnh Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang  và Chủ tịch UBND tỉnh Hâu Giang phát biểu chỉ đạo

Cũng tại buổi Hội nghị đồng chí Lê Tiến Châu - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự trong năm vừa qua. Đồng chí cũng chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế như công tác phối hợp tham mưu của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự, … đặc biệt trong năm 2019 cần tập trung vào công tác TCCB: kiện toàn các vị trí cần thiết mở rộng nguồn cả trong và ngoài, điều động, bổ nhiệm… thực hiện nghiêm tinh giản biên chế; hoàn chỉnh ngay Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Đồng thời BCĐ THADS hai cấp tập trung chỉ đạo tháo gỡ những vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài tại các địa  phương; tập trung xử lý nợ xấu với án tín dụng ngân hàng…

Kết thúc Hội nghị được lãnh đạo tỉnh và qúy đại biểu đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị của Cục THADS tỉnh Hậu Giang
Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: