Sign In

Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết án tín dụng ngân hàng

15/08/2019

Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết án tín dụng ngân hàng
Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh và tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/NQ-QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội Khóa 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang; Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hậu Giang; Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Hậu Giang;  Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hậu Giang và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

Tại Hội nghị với tinh thần thẳng thắn trao đổi, các đại biểu đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận nhiều vấn đề nhằm tìm ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và đề ra những định hướng giải quyết trong thời gian tới.

Quang cảnh tại buổi đối thoại

Hội nghị đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất quan điểm trong giải quyết các hồ sơ thi hành án có liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hệ thống Thi hành án về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng cục THADS giao.

Hữu Huy
Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: