Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỊ THỦY TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2021)

20/10/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VỊ THỦY TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP  PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2021)
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã ghi: "Nam nữ bình quyền". Đảng sớm nhận rõ, phụ nữ Việt Nam là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ: Đảng phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đảng đặt ra: Phụ nữ Việt Nam phải tham gia các đoàn thể cách mạng và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Chính vì vậy, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày phụ nữ Việt Nam".
Nhân ngày 20/10/2021 Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), cùng dự có đồng chí Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện; đồng chí Trịnh Thị Hồng Nâu, Chủ tịch CĐCS cùng 09 nữ công chức và người lao động trong đơn vị tham dự.

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Nâu, Chủ tịch CĐCS ôn lại truyền thống vẽ vang của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ. Tiếp nối truyền thống đó, phụ nữ ngày nay tiếp tục vượt qua mọi thành kiến và thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội ngày nay. Trong một xã hội văn minh, người phụ nữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng, phụ nữ không chỉ giỏi việc nhà mà còn tích cực tham gia và gặt hái nhiều thành công trong việc nước.

Phát biểu họp mặt đồng chí Trương Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện nêu rõ sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vai trò của phụ nữ, tới quyền bình đẳng và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Người còn khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
“Tự hào Phụ nữ Việt Nam,
Chuyên tâm việc Nước,việc nhà đảm đang.
Xứng danh với tám chữ vàng,
Bác Hồ khen tặng vẻ vang rạng ngời.
“Anh hùng bất khuất” bao đời,
“Đảm đang” “trung hậu” đó lời Bác trao.
Thật là hạnh phúc tự hào,
Việt Nam ta có biết bao Anh hùng”
Những người Phụ Nữ kiên trung,
Mưa bom lửa đạn bão bùng xong pha.
Hy sinh vì Đất nước nhà,
Mỗi người là một bông hoa dâng đời!”

Có thể không cần phải nói, nhiều người cũng hình dung ra vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: là người nội trợ chính trong gia đình, người lao động kiếm tiền ngang bằng với nam giới, là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội, đồng chí còn ghi nhận sự đóng góp của công chức và người lao động nữ đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Nhân ngày họp mặt 20/10 đồng chí dành tặng những đóa hoa tươi thắm đến toàn thể công chức và người lao động nữ trong đơn vị, đồng thời vận động công chức và người lao động nữ tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nổ lực vượt lên khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển, nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xoá bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập và mãi xứng danh với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: "ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG".
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: