Sign In

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỞ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

01/03/2023

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CỞ SỞ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Để phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh của tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi công chức và người lao động; kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua, các cuộc vận động đã đ­ược phát động, triển khai trong giai đoạn 2017-2023. Đồng thời rút kinh nghiệm và tìm ra giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn 2023 - 2028.
Ngày 28/02/2023 Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo hướng Kế hoạch số 50/KH-CĐVC ngày 29/3/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hướng dẫn số 34/HD-CĐVC ngày 20/6/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn viên chức, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTHADS tỉnh; đồng chí Phan Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hậu Giang.

Đại hội Công đoàn cơ sở CTHADS tỉnh được tổ chức vào thời điểm đất nước và địa phương có nhiều sự kiện trọng đại như: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, Hậu Giang sau gần 20 năm xây dựng và thành lập tỉnh, giai cấp công nhân và những người lao động trong tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đ/c Phạm Thị Mỹ Dung - Phó Chủ tịch CĐCS thông qua báo cáo chính trị
 
Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2023 đã thể hiện Công đoàn cơ sở Cục THADS tỉnh không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, tổ chức công đoàn đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với Thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là:

   (1) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Vai trò đại điện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên, giám sát việc thực hiện các quy định về lao động ngày càng đi vào thực chất.

   (2) Các hoạt động an sinh, xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc. Trong nhiệm kỳ 2017 -2023, Công đoàn CTHADS tỉnh đã thực hiện một số nhiệm vụ có giá trị như: Kêu gọi công chức, người lao động tham gia ủng hộ, đóng góp Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của tỉnh Hậu Giang số tiền 10.000.000 đồng, vận động 100% công chức, người lao động tham gia đóng quỹ tấm lòng vàng, quỹ nhân đạo/hàng năm và đột xuất theo chỉ đạo; ủng hộ 01 ngày lương tổng số tiền 4.800.000 đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em” để hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn còn thiếu trang thiết bị học trực tuyến; Hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà Đại đoàn kết cho 02 hộ dân, vận động xây dựng 02 cây cầu nông thôn ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tổng số tiền 300.000.000 đồng; Hỗ trợ cho người lao động có thu nhập từ 5 triệu đồng/ tháng trở xuống, mỗi tháng 300.000 đồng, số lượng 05 người: số tiền 16.800.000 đồng; Quan tâm tổ chức sinh nhật, tặng quà cho 115 lượt công đoàn viên: 17.250.000 đồng; Duy trì, hỗ trợ bếp ăn tập thể cho công đoàn viên: 52.000.000 đồng; Tổ chức góp vốn xoay vòng với số tiền 22.000.000 đồng cho nhiệm kỳ; Hỗ trợ cho Công đoàn hoạt động tặng quà các cháu thiếu nhi dịp Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu với số tiền 29.000.000 đồng; Tặng 8.000 quyển tập cho các em học sinh của Trường THCS Lương Nghĩa nhân dịp lễ khai giảng năm học mới.

   (3) Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới, tích cực tham hưởng ứng các phong trào thi đua và phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành khoá IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 03 đồng chí, đồng chí Lê Văn Nam - Phó Bí thư chi bộ, Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Lê Phước Toàn - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng CTHADS tỉnh và đồng chí Phan Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đều đánh giá cao tinh thần của công chức, người lao động đã có sự quyết liệt, chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công từ đó góp phần vào kết quả chung đạt được của đơn vị trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cao hơn, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi mỗi công chức và người lao động phải nâng cao bản lĩnh và năng lực để nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức làm tròn trách nhiệm được giao.
 

Để thực hiện được điều đó, trước hết là từng đồng chí Cấp ủy viên, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức người lao động không ngừng học tập chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nâng cao đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc, chấp hành kỷ cương, kỷ luật… quyết tâm xây dựng Công đoàn trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã biểu quyết thông qua. Đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chủ động khắc phục những tồn tại hạn chế, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và khát vọng vương lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trí Văn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: