Sign In

Cục THADS Lào Cai: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020; Biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020

20/05/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, ngày 15/5/2020 Cục THADS tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 7 tháng năm 2020; biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước.
Tại Hội nghị, thừa lệnh đồng chí Cục trưởng, đồng chí Chánh Văn phòng Cục đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2020. Báo cáo nêu rõ 7 tháng đầu năm 2020 cơ quan THADS Lào Cai đã triển khai khá toàn diện các mặt công tác, cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thống kê kết quả thi hành án dân sự 7 tháng toàn tỉnh thi hành xong: 2,272 việc, đạt tỷ lệ 78,43% số việc có điều kiện thi hành, số tiền thi hành xong 30,666,719,000 đồng, đạt tỷ lệ 10,82% số tiền có điều kiện thi hành. Tuy nhiên trong thực hiện nhiệm vụ còn có khó khăn, tồn tại, đặc biệt số tiền mới thụ lý năm 2020 tăng cao đột biến (tăng 238,129,242,000 đồng (218,5%), tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền đều giảm so với cùng kỳ năm 2019; nhiều Chi cục tỷ lệ thi hành xong rất thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nói chung có lúc, có nơi chưa hiệu quả, quyết liệt. Dự báo công tác THADS thời gian tới sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình phức tạp sau dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Cục trưởng yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung i) Rà soát các chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời xem xét, điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình diễn biến cụ thể của từng đơn vị trong bối cảnh hiện nay. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tiến độ giải quyết án của Chấp hành viên, có Kế hoạch, kịch bản chi tiết, cụ thể cho các vụ việc lớn, phức tạp,... để đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc thi hành án. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức thi hành án. ii) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rà soát phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành, kịp thời chuyển sổ Theo dõi riêng đối với những việc đủ điều kiện theo đúng quy định; chú trọng thực hiện các biện pháp thi hành án vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, án tín dụng ngân hàng,...phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Tổng cục giao trong năm 2020.


 
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao danh hiệu khen thưởng
cho các cá nhân, tập thể

Sáng cùng ngày, đồng chí Cục trưởng đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giao đoạn 2020 - 2025;  các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS Lào Cai đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho 01 tập thể, trao tặng Bằng khen của Bộ Tư pháp cho 02 tập thể, 05 cá nhân, trao tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 06 tập thể, danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp cho 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2019; trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS Lào Cai cho 04 tập thể, 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 5 năm là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020; tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS Lào Cai cho 04 tập thể, 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020.
                                                                   L.N.T

Các tin đã đưa ngày: