Sign In

Cục THADS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2015 (14/07/2015)

Ngày 10/7/2015, tại Chi cục THADS huyện Kim Sơn, Cục THADS tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 09 tháng, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị 03 tháng cuối năm 2015. Dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục THADS tỉnh; Trưởng, Phó các phòng Chuyên môn thuộc Cục; Chi Cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng các Chi cục trực thuộc.

Ninh Bình: triển khai thực hiện Quy chế 1680/QCPH-BHXHVN-TCTHADS (01/07/2015)

  Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 30/6/2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự trong công tác thi hành án dân sự, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 
Các tin đã đưa ngày: