Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

21/06/2023

Ngày 13/01/2023, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án, quyết định kinh doanh thương mại, trong đó có nội dung giao Bộ Tư pháp “Nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thi hành án là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp (xác minh giá trị phần vốn góp, kê biên, thẩm định, bán đấu giá phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu...)”. Thời hạn thực hiện là năm 2024.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 17/01/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 của Tổng cục THADS và Ngày 29/5/2023, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 870/QĐ-BTP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS đối với các bản án kinh doanh, thương mại, trong đó giao Tổng cục THADS tham mưu Lãnh đạo Bộ trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung). Thời hạn thực hiện là năm 2024.
Để có cơ sở xây dựng Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2023, Tổng cục THADS tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Quang Thái- Tổng cục trưởng Tổng cục THADS và đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có sự tham gia của 63 đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng, lãnh đạo 08 đơn vị thuộc Tổng cục.
Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huy- Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 đã báo cáo tổng quan những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020). Hội nghị đã nghe các đồng chí Cục trưởng Cục THADS trao đổi, thảo luận, thông tin những vấn đề từ thực tiễn về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Nghị định và góp ý về những định hướng dự kiến sửa đổi, bổ sung.

Có thể nói, đây là một dịp rất ý nghĩa, để các đồng chí lãnh đạo có thể ngồi lại, cùng nhau nhìn nhận ra những kết quả đạt được, cũng như khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế trong các quy định của Nghị định số 62 hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo việc xây dựng Nghị định có tính khả thi, kịp thời giải quyết phần nào những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS trong việc áp dụng pháp luật trong thời gian chờ sửa đổi toàn diện Luật THADS.
Hoàng Thu Thủy - Vụ NV1


Các tin khác