THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức cơ quan

Thực hiện Chỉ thị số: 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Nghị định số: 99/2005/NĐ-CP, ngày 28/7/2005 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; ngày 22/02/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đánh giá các mặt hoạt động trong năm 2007 và đề ra chương trình công tác năm 2008.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

Ngày 25/02/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-THA ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán (kế toán Ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án) và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự năm 2008.

T.H.A DS tỉnh Bình Định ban hành quy chế hoạt động của cơ quan

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức trong Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đồng thời để tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng chế độ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

THADS Lào Cai: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2008

Năm 2007, với những đổi mới cơ bản trong kiểm tra kết hợp chỉ đạo nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự các đơn vị. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả cao. Để tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả năm 2007; để đảm bảo các bản án, quyết định của toà án và các yêu cầu thi hành án của công dân được thi hành triệt để, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

THADS An Giang tổng kết hoạt động năm 2007 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

Vừa qua, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã tổ chức tổng kết tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh năm 2007 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Huỳnh Chánh Huy Giám đốc Sở Tư pháp.

T.H.A DS tỉnh Bình Định đánh giá kết quả công tác Quý I/2008

Vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự Quý I/2008. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Thi hành án dân sự của 12 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2008

Ngày 28/1/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2008 ở Hưng Yên. Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2007, phân tích những hạn chế, tồn tại và triển khai công tác năm 2008.

THADS Bình Định trao bằng khen của Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ngày 24/01/2008 tại Hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự năm 2007, ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án, đã đánh giá tổng kết công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan thi hành án và các cán bộ, công chức thi hành án trên địa bàn tỉnh. Xét thành tích của các tập thể và cá nhân, theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho 46 cá nhân; công nhận tập thể lao động tiên tiến cho 03 tập thể.

THADS Lào Cai: Phát động phong trào thi đua năm 2008

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua ngành Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc phát động trong năm 2008.

Ninh Bình: Triển khai công tác THADS năm 2008

Ngày 24/1/2008 vừa qua, THADSA tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác THADS năm 2008 cho các Trưởng THADS, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố, các trưởng, phó phòng Trung tâm thuộc Sở Tư pháp.