Khánh thành trụ sở Thi hành án dân sự quận Bình Thủy - TP Cần Thơ

Sau bảy tháng khởi công xây dựng với nguồn vốn đầu tư của Bộ Tư pháp duyệt cấp là 3.358.300.000 đồng, trụ sở Thi hành án dân sự quận Bình Thủy tại số D1 – khu đô thị mới phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã chính thức đưa vào sử dụng vào ngày 19/5/2008

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai Hội nghị tập huấn

Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-BTP ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kế hoạch mở lớp tập huấn nghiệp vụ về thi hành án dân sự và chế độ thu, chi tiền, tài sản trong hoạt động thi hành án cho Chấp hành viên Thi hành án dân sự địa phương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 461/BTP-KHTC ngày 12/5/208 về việc điều chỉnh kế hoạch tập huấn;

THADS tỉnh Bình Định: Nhìn lại kết quả công tác sau 15 năm thành lập

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, giữa năm 1993 các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn quốc nói chung được thành lập. Cùng với đó, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh Bình Định được thành lập vào tháng 6 năm 1993 (ở tỉnh gọi Phòng Thi hành án, ở huyện, thành phố gọi là Đội thi hành án) tách từ Phòng Thi hành án thuộc Toà án nhân dân tỉnh, bộ phận thi hành án thuộc Toà án nhân dân cấp huyện chuyển sang.

Cán bộ, đảng viên chi bộ Thi hành án dân sự tỉnh Bỉnh Định học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định, từ ngày 02 - 05/6/2008, Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Bình Định đã tổ chức cho Đảng viên và quần chúng trong các Chi, Đảng bộ trực thuộc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X

Một số kết quả về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2008

6 tháng đầu năm 2008, tổng số việc mà cơ quan Thi hành án thành phố Đà Nẵng phải thi hành là: 9.473 vụ việc. Trong đó: Số án cũ chuyển sang: 6.360 vụ, việc; Số việc thụ lý mới: 3.113 vụ, việc, tăng 26% so với cùng kỳ. (Số vụ, việc có điều kiện thi hành: 6.340 vụ, việc; Số việc chưa có điều kiện thi hành là: 2.970 vụ, việc).

Tp. Nha Trang (Khánh Hoà): Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã

Ngày 27/5/2008, UBND TP.Nha Trang đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác thi hành án dân sự chuyển giao cho cấp xã. Chỉ thị nhận định:

Sở Tư pháp Lạng Sơn thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cấp huyện

Thực hiện Kế hoạch số 1893/KH-TTr ngày 31/12/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp về Thanh tra, kiểm tra công tác Tư pháp năm 2008, ngày 21/5/2008, Giám đốc Sở Tư pháp Lạng Sơn đã ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác Thi hành án dân sự các huyện Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng, Chi Lăng.

THADS Thái Nguyên: Tọa đàm về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự

Ngày 23.5.2008, Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên tổ chức Toạ đàm về công tác phối hợp trong thi hành án dân sự. Tham gia buổi toạ đàm có đại diện lãnh đạo các cơ cơ quan: Công an, Kiểm sát, Toà án, Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh và đại diện một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2008

Năm 2008 là năm ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện  Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Nghị quyết số 48, số 49 của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương về cải cách Tư pháp. Công tác Thi hành án dân sự tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành,  đòi hỏi các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là các giải pháp  có tính đột phá để tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa và nâng cao vị thế của cơ quan Thi hành án.

Hà Nam: Khó khăn trong việc chuyển giao án

Là tỉnh thuần nông, diện tích nhỏ với 6 huyện, thị bao gồm 116 xã thị trấn, dân số sống chủ yếu bằng nông nghiệp, thu nhập thấp. Điều đó có ảnh hưởng nhất định đến công tác thi hành án dân sự (THADS) của Hà Nam, đặc biệt là việc chuyển giao án tại địa bàn này chủ yếu là những việc án phí hình sự và án cấp dưỡng nuôi con (thuộc những loại việc khó thi hành).