Khánh Hoà thành lập Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, ngày 8/12/2011, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà đã ký Quyết định số 3319/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thi  hành án dân sự tỉnh.

Kon Tum: Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Luật THADS và tổng kết công tác THADS năm 2011

Thực hiện kế hoạch số 5750/KH-BTP ngày 26/9/2011 của Bộ Tư pháp và Công văn số 3882/TCTHADS-VP ngày 02/11/2011 của Tổng cục THADS về sơ kết hai năm thi hành Luật THADS. Ngày 12/12/2011 Cục THADS tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện luật THADS và tổng kết công tác THADS năm 2011. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân; Sở công an; Chủ tịch hội Luật gia và toàn thể cán cộ, công chức ngành THADS của tỉnh.

Cục THADS tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

Sau thời gian đăng ký và triển khai thực hiện, ngày 30 tháng 11 năm 2011, Cục THADS tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội thảo khoa học với đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Thực hiện Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cáo và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 397/THA ngày 10/11/2011; ngày 22/11/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 1689/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; theo đó ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm Phó trưởng ban.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

Ngày 06/12/2011 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số 2524/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS

Nhằm nâng cao vị trí, vai trò và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Thi hành án dân sự tại địa phương, ngày 17/11/2011 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 08/CT-TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan THADS.

Phú Yên với kết quả công tác THADS và phong trào thi đua năm 2011

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2011 do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phát động để lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Ngành THADS tỉnh Phú Yên tiếp tục hưởng ứng và gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện theo lời dạy của Người “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” để hành động và hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vì thế, ngay từ đầu năm, Phú Yên đã triển khai công tác thi hành án và giao chỉ tiêu thi đua cho từng đơn vị với tinh thần quyết tâm thi hành vượt chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. Trong quá trình triển khai thực hiện, Phú Yên luôn bám sát vào chương trình trọng tâm của Bộ Tư Pháp, kế hoạch thi đua của Tổng cục THADS và địa phương. Do đó, năm qua, đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi.

Phú Yên: Với Hội nghị sơ kết hai năm thi hành Luật THADS năm 2008

Thực hiện Kế hoạch số 5750/KH-BTP  ngày 26/9/2011 của Bộ Tư Pháp, ngày 01/11/2011, Cục THADS tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thi hành Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Luyện- Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, đồng chí Phạm Đình Cự, Phó bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Hạt – Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, UBND, trưởng ban chỉ đạo thi hành án, Cục và các Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, có các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin.