Kê biên nhà ở trên đất của người khác để thi hành án - Một số vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn

Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, trong đó có nhà ở (sau đây gọi tắt là kê biên nhà ở) là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014. Đây là biện pháp cưỡng chế rất phức tạp mà các cơ quan THADS thường xuyên phải áp dụng trong thực tiễn thi hành án dân sự. 

Quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Kho vật chứng là một trong những cơ sở vật chất quan trọng trong việc tập trung, lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật và tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Vấn đề bảo quản vật chứng và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, xã hội và pháp lý, góp phần đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả, toàn diện. Để đảm bảo chất lượng công tác quản lý kho vật chứng và áp dụng thống nhất các quy định về quản lý kho vật chứng trong thi hành án dân sự Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BTP ngày 23/01/2017 về việc quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

Quy định về thanh toán tiền thi hành án với thực tiễn thực hiện

Thanh toán tiền thi hành án là hoạt động của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án để xử lý số tiền đã thu được. Việc thanh toán tiền cho người được thi hành án không chỉ đơn giản là việc viết phiếu và trả tiền mà nó hết sức phức tạp và dễ dẫn đến khiếu nại của người được thi hành án bởi vì trên thực tế đa số các vụ việc số tiền thi hành án mà cơ quan thi hành án dân sự thu được thường ít hơn số tiền mà người phải thi hành án có nghĩa vụ phải thi hành theo quyết định của Tòa án.

Quy định về công cụ hỗ trợ trong thi hành án dân sự - một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

Ngày 20 tháng 06 năm 2017, Quốc hội đã thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2018 thay thế cho Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013. Có thể nói, cùng với các quy định của pháp luật thi hành án dân sự thì đây là cơ sở pháp lý mới, quan trọng giúp cho việc trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ đối với Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự có tính chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo vệ tốt hơn tính mạng, sức khỏe của Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án.

Nhiều vướng mắc trong theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Tình hình triển khai thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủvà các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn và trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự thời gian qua tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên qua thực tế triển khai bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ.

Giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Việc đánh giá kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) kéo dài trên địa bàn TP Hồ Chí Minh luôn gắn liền với việc đánh giá tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết KNTC nói chung. Thông qua đó xác định rõ các nguyên nhân làm phát sinh KNTC và khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài hiện nay. Đây là một yếu tố rất quan trọng để cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm hạn chế tình trạng phát sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THA trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số bất cập từ thực tiễn thi hành khoản hoàn trả tiền tạm ứng án phí

Theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì hoàn trả tiền tạm ứng án phí là một trong những loại việc chủ động thi hành án mà các cơ quant hành án dân sự thường xuyên phải tổ chức thi hành. Trình tự thủ tục hoàn trả số tiền nhỏ như 100.000 đồng hay 01 tỷ đồng cho đương sự đều phải thực hiện theo trình tự thủ tục chung do pháp luật quy định.
 

Thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự

Để bảo đảm các bản án, quyết định của Toà án được tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì vấn đề nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong thi hành án dân sự nói chung, thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nói riêng có ý nghĩa quan trọng và là đòi hỏi khách quan; nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Có hoãn thi hành án khi Tòa án thụ lý tranh chấp tài sản bảo đảm đã được tuyên tại bản án, quyết định đã có hiệu lực ?

 
Khi giải quyết các tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa các tổ chức tín dụng, Tòa án đã xem xét và giải quyết luôn cả nội dung hợp đồng thế chấp tài sản. Trong trường hợp Hợp đồng thế chấp tuân thủ các quy định pháp luật thì Tòa án tuyên nếu người phải thi hành án không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thì các tổ chức tín dụng được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ. Như vậy, khi cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản thế chấp (kể cả trường hợp tài sản thế chấp không phải là của người phải thi hành án mà là của bên thứ ba), để đảm nghĩa vụ thi hành án mà có người khởi kiện tranh chấp liên quan đến tài sản thế chấp thì cơ quan thi hành án dân sự giải quyết như thế nào còn nhiều ý kiến khác nhau. Xin nêu một ví dụ như sau:

Các giải pháp rút ngắn thời gian xác minh và kê biên tài sản thi hành án

Các giải pháp cơ bản để rút ngắn thời gian xác minh, lý tài sản thi hành án trước hết cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, đặc biệt đối với việc xây dựng thể chế liên quan đến công tác thi hành án dân sự thì vấn đề đầu tiên cần phải thay đổi cơ bản tư duy, cách hiểu về giai đoạn thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự là một hoạt động rất đặc thù, có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ pháp chế, duy trì kỷ cương phép nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Mọi phán quyết của Tòa án nhân danh Nhà nước chỉ là những phán quyết trên giấy nếu không được tổ chức thi hành hoặc thi hành không đầy đủ trên thực tế.